Svend Bønnelycke Cigar & Tobaksfabrik 1828-1887

I 1826 grundlægger Svend Bønnelycke sin Tobaksfabrik på Torvet i Svendborg og det hedder således i Svendborg rådstueprotokol 18. juni 1828: Anno 1827, den 18. juni blev der holdt rådstueret på Svendborg rådhus. For retten fremkom tobaksspindemester Bønnelycke heri byen, som foreviste fra tobaksspinderlauget i København et bevis af 23. august 1824, hvorefter han var blevet indskrevet i lauget som tobaksspindemester, hvis årsag han ærbødigst var begærende at måtte vinde borgerskab heri byen som tobaksspindemester.

Da det heri byen ikke var nogen til hindring, blev bemeldte Svend Bønnelycke, der er født i Colding og bliver 27 år gammel, antaget som borger heri byen til at ernære sig af tobaksspinderprofessionen, og til den ende aflagde sin borgered. Til brandkassen betaler han to mark sølv og forskaffer sig det fornødne armatur. Nellemann byfoged.

Ifølge Joachim Begtrup (1823) var der på det tidspunkt 3 mestre og 6 arbejdere, og den største dem var Hans Hansen, der under krigen 1807-14 forsynede by og opland med tobak.

I 1847 fandtes der i Svendborg 4 tobaksspinderier med 18 arbejdere samt en cigarfabrik med en arbejder.

Året før Bønnelycke fik borgerskab, havde en anden tobaksspinder Hans Christian Rasmussen løst borgerskab, og han fik i 1845, 5 års eneret på en af ham opfundet maskine til ”at udbrede tobaksblade på”.

Svend Bønnelycke fortsatte sin virksomhed til hans søn C. H. Bønnelycke i 1876 overtog den. I året 1887 solgte han så fabrikken til Harald Halberg.

 

Hans Peter Schjær Cigar & Tobaksfabrik 1858-1893

schiaerHans Peter Schjær som er født i Svendborg i 1828 kom i lære 19 år gammel som tobaksspinner hos Bonnesen i 1847, og blev udlært Tobaksspinner i 1856. Han Grundlægger herefter H. P. Schjær Cigar & Tobaksfabrik i 1858

 

 

 

L. W. Hassings Tobaksfabrik I/S 1874-1938

hassing1874 Tobaksfabrikken blev grundlagt af L. W. Hassing i Badestuestræde 3.

1896 virksomheden flytter til Gerritsgade 15.

1912 overgår til interessentselskab med L. W. Hassing

L. W. Hassing Junior

O. Chr. Olsen

1920 udvides fabrikken ved køb af ejendommen i Badestuestræde bag den gamle fabrik

1938 ophører tobaksfabrikken ved Hassing Juniors død.

 

Harald Halberg Tobaksfabrik (Mac Baren) 1887

halberg1Tobaksfabrikken blev grundlagt af Svend Bønnelycke i 1828 på 1. sal i Møllergade 20 som var et 6 fags, 2-etages bindingsværkshus fra 1761.

Harald Halberg der var søn af Skibsreder og Skipper N. N. Halberg, ”Libra” og ”Codan”. Købte fabrikken af Bønnelycke i 1887, og fra den tid kom der rigtig fart i forretningen. Det hedder om Harald Halberg der døde i 1919: ”Han arbejdede virksomheden stærkt frem. Han var en både dygtig og solid forretningsmand, og hans arbejde kronedes med held. Fabrikkens produkter fik et landskendt navn og fik en stedse større kundekreds”.

1890 køber Harald Halberg Hulgade 19 og starter en fabrikation der.

1904 bygges en sidebygning til Hulgade 19.

I 1910 inddrog Harald Halberg sine 2 sønner, Einar og Otto Halberg, i virksomheden. Einar Halberg var borgmester i Svendborg 1950-54. Otto og Harald Halberg junior blev på den mest bestialske måde myrdet i deres hjem den 21. april 1945.

1913 bygges en fabriksbygning mod Toldbodvej i 3 etager.

I 1914 blev fabriksbygningerne i Hulgade for trange, så de blev suppleret med en ny stor fabriksbygning ved Toldbodvej, som allerede i 1918-19 måtte udvides. I 1927 beskæftigede Halberg ca. 150 medarbejdere.

1919 bygges en 4. etage på Toldbodvej.

1929 købes Hulgade 17 & 21

Ihalbergmoellergade 1933 rives forbygningen ned, for at give plads til det hus der står i dag, og på et tidspunkt mellem 1826 og 1887 bliver tobaksproduktionen flyttet over til et nyopført sidehus i 2 etager.

1937 50 år jubilæum – udvides og ombygges kontor og lager i Møllergade 20.

1938 Hulgade 19 nedrives.

1950 bygges successivt i Hulgade de næste 15 år.

1973 flyttes kontoret fra Møllergade til en nyopført bygning i Møllergade 56.

 

 

macbarens1975 Bygges der helt nye fabrikker på Porthusvej.

Gå til toppen