oerkildhusDen nuværende Svendborg Politistation var  tidligere Amtmandsbolig  kaldet ” Ørkildshus”.

Boligen er opført af Greve Ludvig Brockenhuus-Schack 1870.

Grev Ludvig Brockenhuus-Schack udnævntes i 1867 til Amtmand i Svendborg og flyttede hertil med sin hustru Julie.

De boede i Møllergade indtil de kunne flytte ind i den nyopførte Amtmandsbolig.

Huset med balustrader er inspireret af italiensk byggestil. Materialerne er sandsten og røde mursten.

Ved opførelsen var der ikke indlagt elektricitet og belysningen var dels gaslamper dels levende lys.

 

Ludvig Brockenhuus-Schack døde 1906.

Boligen blev overtaget af staten i 1906

1971 bevilliges penge så man kan samle politiet.

Kriminalpolitiet havde indtil da holdt til i Sct. Nicolaigade og civilpolitiet i Tings-og Arresthuset i Tinghusgade.

Gå til toppen