sct_nicolai_apotek_4Gerritsgade 7

Gerritsgade hører til byens ældste gader. Midt i 1800-tallet var grunden skænket til opførelse af en præstegård til Sct. Nicolai Kirke.

Hen mod slutningen af århundredet var bygningen så forfalden at den blev nedrevet. I stedet opførtes en ny præstegård i haven 1897.Nuværende Sct.Nicolaigade 2 B

Hvor den gamle præstegård lå opførte Apoteker Carl Christian Nicolai Michelsen fra Taarbæk, som i 1896 havde fået bevilling til at drive Apotek, en stor hjørneejendom .Den var tegnet af arkitekt Magdal-Nielsen.

sct_nicolai_apotek_3Nicolaigaarden er en ejendom i 3 etager med detaljer i granit og sandsten i national-romantisk stil med enkelte Italiensk inspirerede detaljer og sortglaseret tegltag.

På grunden var oprindelig en losseplads hvilket kunne ses i det 6 alen dybe lag af al slags affald inden man nåede fast lerbund. Byggeomkostningerne var 120.000.- kr

Ejendommen rummede foruden apotek endnu en butik samt 5 lejligheder.

Apoteket åbnede 15. juli 1897.

Marts 1921 solgte Apoteker Michelsen ejendommen til sin svigersøn Købmand Tharald Madsen. Apoteker Michelsen døde i 1922.

sct_nicolai_apotek_1I 1960 overtog Apoteker Ole Mynster Bang apoteket og efter en del problemer med lejemålet lykkedes det ham at købe ejendommen i 1963, hvorefter der blev ændret en del indvendigt.

I 1984 blev apoteket yderligere ombygget og udvidet idet man inddrog den tidligere købmandsbutik.

sct_nicolai_apotek_2Restaureringen blev forestået af arkitekt Kristian Isager.

Gå til toppen