Lveapoteket_1Torvet 5

Opført 1887 – 1888.

Løveapoteket er oprettet 1738 af Chr. Holmsted, søn af Apoteker Bernhard Holmsted i Nyborg og er Svendborgs ældste virksomhed. Det lå først i Møllergade hvor Chr. Holmsted i 1738 købte et hus på Tullebrinke med hele 8 tdr.land for 367 Rdl. Her indrettedes Apoteket og dette beholdt han til 1770 da han solgte det.

Fra Holmsteds tid ejer apoteket endnu en malmmorter som vejer 29 kg. Apotekeren var også Postmester, da han ikke kunne leve af Apoteket alene, navnlig da der dengang var en mand i Svendborg, som havde Privilegium som vinhandler, og handelen med vin var apotekernes vigtigste indtægtskilde.

Martin Werner som købte apoteket i 1770 solgte det i 1792 til Carl Lacoppidan som ejede det til 1831.I 1831 købte N.C.A.Ruge apoteket som nu kaldtes løveapoteket efter et skilt over døren , som forestillede en hvilende løve.

En del af medicinalvarene indsamledes i omegnen, resten købtes i København og Lybek.

Da byen intet gæstgiveri havde, så modtog apotekeren også rejsende. Prins Christian Frederik , den senere Kong Chr.8.og Prinsesse Caroline Amalie boede her når de besøgte byen.

Den 30. August 1888 åbnede i den nyopførte bygning på Torvet tegnet af arkitekt Professor Hermann Baagø Storck, København.

Lveapoteket_2Han tegnede facade, inventar og udsmykning til publikumsrummet.

Det var arkitekt Henr. Wandall, Svendborg der stod for opførelsen.

Korrespondencen omkring byggeriet findes endnu idet efterladte tegninger og breve er skænket til Kunstakademiet og Rigsarkivet.

Professor Storck var akademiets direktør fra 1917 – 1920. Hans arkitektur er præget af Italiensk Renæssancearkitektur, efter et studieophold i Italien.

Apoteker Petersens relationer til Prof. Storck kendes ikke sikkert. Mulig forklaring kan være at Prof. Storck samtidig var i gang med forberedelserne til restaureringen af Sct. Nicolai Kirke ( 1892 – 94 )hvor også arkitekt Henr. Wandall var med.

Udpluk af korrespondencen mellem Wandall , apotekeren og Storck :Apotekeren ønsker ”en smuk men ikke for kostbar facade”. Specielt ønsker han ikke ” kostbare Sandstensforsiringer eller Tegl”. Apotekeren har særlige ønsker til indgangspartiet, hvor der ”over døren til apoteket må blive anbragt en altan eller noget lignende, der hviler på et par søjler eller consoller, så at den danne et tag over døren, hvor folk der søge Apoteket om natten kan stå i tørrevejr”. Samtidig kan der så blive plads til den traditionelle løve over indgangen til apoteket.

Professor Storck var imidlertid så stor en personlighed at han afviste alle apotekerens ønsker og bestemte facaden som han ville.

Facaden står som blank rød grundmur med mange fremspring og mønstre udført i formsten og yderligere dekoration med rosetter. I vinduespartierne på 1.sal er endvidere indsat tre sandstenssøjler.

Facaden er symetrisk med en enkelt undtagelse i det apotekeren fik gennemført at der blev lavet en kældernedgang fra Torvet til varelevering. På hver side af døren til apoteket er den en kandelaber. Ved en renovering i 1965 blev hovedindgangen og trappen samt kandelabrene fjernet. Alle disse er ved en i 1993 -94 gennemført renovering er genskabt foruden at man har sløjfet kældertrappen så bygningen fremstår fuldstændig som Prof. Storck havde tegnet den.

Der er en del forsinkelser med leverancer og de specielle udsmykninger. Loftet er malet glasloft og er stadig synligt.

Svendborg Løveapotek var det første danske apotek som fandt på at producere piller med sukkerovertræk.

Gå til toppen