mlkeforsyningen2Den 1. november 1941 tiltrådte Tobias Hedegaard, født 1916, stillingen som bestyrer af Svendborg Mælkeforsyning I/S på Tuxensvej, og han skulle i over 40 år sætte sit dygtige præg på de mælke- og osteprodukter, der kom ud af den indvejede mælk.
Dengang havde Svendborg omkring 20.000 indbyggere, og der var et væld af mejerier som leverede dem konsummælk: Foruden mælkeforsyningen var det Andelsmejeriet Bakkekilde, Egense, Skaarup Andelsmejeri, Andelsmejeriet Stasano, Thurø, mejerierne  Dronningholm, Ørkild, Kildevæld og Kobberbæk i Svendborg.
Disse mejerier havde i alt 40 kørende mælkeforhandlere.
Tobias Hedegaard tog fat på at modernisere Svendborg Mælkeforsyning og opkøbte   Andelsmejeriet Bakkekilde og mejeriet Kobberbæk. I årene efter  krigens slutning i 1945 fik mejeriet på Tuxensvej mælk fra flere og flere  mælkeproducenter i takt med, at deres helt lokale mejeri lukkede.
Svendborg Mælkeforsyning blev oprettet i august 1897 og lå i Brogade.  Det var landmænd i Tved og omegn, der tog initiativet.  Omkring 1900 blev mejeriet solgt til  bl.a. forpagter P. Rasmussen, Brændeskovgaard, og flere andre. Disse blev i 1913 købt ud af mejeribestyrer L. Rasmussen, Nakskov, og P. Rasmussen.
1916 købte Svendborg Mælkeforsyning Svendborg Ostefabrik og flyttede året efter til nyopførte bygninger på Tuxensvej. En større produktion af såvel konsummælk  og ost tog nu sin begyndelse.
tobias_hedegaardI 1926 blev Brændeskov Mejeri nedlagt og leverandørernes mælk  flyttet til Tuxensvej.   I 1927 begyndte en  produktion af iscreme og eksportfløde.
Som nævnt kom Tobias Hedegaard til i 1941 og mejeriet fik nu en kraftig opblomstring. Svendborg Mælkeforsyning I/S modtog stribevis af præmier, pokaler og guldmedaljer for både ost og smør på udstillingerne ind- og udland. Specielt var Emmenthaler ost en  stor eksportartikel.
-Gode medarbejdere og gode råvarer er en betingelse for succes, sagde Tobias Hedegaard.
I 1970érne tog koncentrationen i mejeribruget fart. Svendborg Mælkeforsyning I/S blev opkøbt af FM-FAOK, der blev til Fynsk Mælk. Dette selskab indgik i Mejeriselskabet Danmark, der senere blev til Arla. Og så var det slut med mælk og ost fra Tuxensvej.
I 1985 stod ældreboligerne klar og nu er navnet Mejerigården, det eneste der er tilbage.

Gå til toppen