saltværketI 1853-54 opførte skibsreder Simon Møller, Brogade, et lille grundmuret hus midt på Frederiksøen. Huset skulle rumme et saltsyderi og beskæftigede dagligt 3 mand. Der blev fremstillet både groft og fint salt af stensalt importeret fra England. Virksomheden producerede ca. 2000 tønder salt årligt.

Saltværket videresolgtes i 1874 til mægler N. Jensen, der nedlagde værket i 1885. Herefter oprettede Carl Rasmussen et fiskerøgeri i bygningen, men i 1917-18 blev huset nedrevet i forbindelse med oprettelsen af Svendborg Stålskibsværft.

 

saltværket2

Gå til toppen