oeksenbjergSkibsbygmester og skibsreder Niels Troensegaard, Thurø, købte i 1870 Lars Møllers skibsbyggeplads på Øksenbjerg. 5 år senere flyttede sønnen (Rasmus) Peter Troensegaard efter faderen til Svendborg i den hensigt at fortsætte den skibsbyningsvirksomhed, som han havde overtaget efter faderen på slægtens plads på Thurø. I 1877 etablerede han et dampdrevet savværk i en helt ny bygning på pladsen.
Sammen med faderen, skibsreder Niels Troensegaard, civilingeniør N. Bang og postmester P. Styrup oprettede P. Troensegaard 1879 et interessentselskab med henblik på at indrette en dampmølle til formaling af hvede og rug i den selv samme bygning. I løbet af et par år udtræder Styrup og Bang af selskabet, der fortsætter med P. Troensegaard som leder.
StormPSkibsbygningen er indrettet på en del af grunden nærmest byen, til denne del flyttes alle savværkets maskiner, hvor de anbringes i nogle træskure. Den nye bygning blev bygget højere og indrettet med 3 kværne og nogle sigter, og mølleriet kunne gå i gang. Ved siden af opførtes et pakhus. Tiden var gunstig for dampmølleri, så indretningen af mølleriet måtte hurtigt moderniseres og yderligere pakhuse og siloer opføres. I 1898 blev dampmøllen omdannet til et aktieselskab under navnet Svendborg – Øksenbjerg Dampmølle, men i 1936 tog man det oprindelige navn tilbage.
Møllen fungerede som hvede- og rugmølle. En del af kornet blev importeret fra USA og produkterne blev markedsført med navne som manitobaManitoba og Kansas. Melet skulle være særdeles velegnet til brødbagning og give store velsmagende brød med delikat blød skorpe. Virksomheden udvidede i flere omgange og i1930’erne måtte hele møllen bygges om, og en ny kontorbygning opføres, hvori der blev indrettet en spisestue til de efterhånden mange ansatte.
I 1976 nedlagdes møllen. En del af bygningerne på grunden var tidligere frasolgt til Svendborg Boghvede- & Havremølle, de resterende blev i 1978 solgt til Tvind Skolerne, der i flere år havde ønsket at etablere sig i Svendborg. Planerne var at etablere en fabrik med arbejde til 56 unge ledige og en efterskole for med plads til 120 elever og arbejde for 15-20 lærere. Samtidig skulle pladsen fungere som base for skolens skibe. Det lykkedes ikke Tvind Skolerne at få tilladelse til at indrette elevværelser i bygningerne, så alle planer kuldsejlede. Det endte med, at bygningerne blev revet ned og pladsen solgt til Nordisk Kellogg’s A/S.
oeksenbjerg dampmoelledampmoellernep troensegaard

Gå til toppen