A E Sørensen 1Fra 1984 lå to større skibe i Svendborg Havn ”Nanok S” og ”AES”: De tilhørte Rederiet A. E. Sørensen og vidnede om, at dette førhen stolte Svendborg-rederi havde kursen mod at gå neden om og hjem.

Rederiets stifter, Adolf Ejler Sørensen, var født i 1896 og efter hans død i 1974 begyndte rederiets nedtur. Det rederi, som i lange perioder var provinsens største målt på antal skibe. Efter 1974 blev der ikke kontraheret nybygninger. Og da A.E. Sørensens enke døde, var de tre efterlevende børn dybt uenige om, hvor vidt rederiet skulle ophøre. Det skete så i 1987.

Det sidste skib, polarfartøjet ”Nanok S”, blev solgt til Kina. I 1985 var Falklands-skibet ”AES” afhændet til et anpartsrederi i Frederikshavn.

A E Sørensen 3A.E. Sørensen var på et tidspunkt Svendborgs absolut rigeste mand. Foruden det blomstrende rederi ejede han fra 1955 godset Tisselholt i Vejstrup Sogn med 150 ha agerjord og 50 ha skov. Landbrug havde også hans store interesse og på dyrskuerne fejrede hans Belgiske hingste store triumfer. Privat boede A.E. Sørensen i en stor villa på Strandvej 71 sammen med hustru, en søn og to døtre.

A.E. Sørensen kom til verden den 19. september på Thurø som søn af skibsfører Morten Sørensen og hustru Hanne, født Huusfeldt.

A.E. Sørensen stod aldrig til søs, selv om havet i den grad blev hans levevej. I 1913 tog han en realeksamen og blev toldmedhjælper i Svendborg, Ærøskøbing og Marstal.

A E Sørensen 2Lige fra de unge år opviste A.E. Sørensen en utrolig flid og næse for en god forretning. Allerede i 1918 grundlagde han sit eget rederi og virkede som skibsmægler. I 1923 blev han tillige edsvoren, autoriseret, skibsmægler. Han nåede i sit liv at stifte 15 rederiaktieselskaber og en halv snes partrederier.

I 1930'ernes krisetid købte A.E. Sørensen fallerede rederes skibe og havde på et tidspunkt 18 skonnerter med hjælpemotor, som sejlede på Nord- og Østersøen.

I 1939 bestilte rederen sit første motorskib, som blev bygget i Holland og leveret 9. april 1940…

Verdenskrigen 1939-1945 bevirkede mangel på råstoffer. A.E. Sørensen fornyede sin flåde ved at få bygget to træskibe hos J. Ring-Andersens Træskibsværft i Svendborg.

Efter krigens ophør blomstrede Rederiet A.E. Sørensen for alvor op. Fra 1948 begyndte sejladsen til Grønland – i alt otte coastere var sat ind i sejladsen for Den Kgl. Grønlandske Handel.

I 1953 indgik rederiet kontrakt med den britiske regering om at besejle Falklandsøerne. To skibe lå i fast fart med stykgods mellem London og de for England fjerne øer . De tog bl.a. uld med retur.

A E Sørensen 4”Nanok S” foretog flere sejladser til Sydpolen for The Australien Antarctic Division. Opgaven var at fragte videnskabsmænd og deres udstyr til de ugæstfrie egne. ”Nanok S” blev bygget i 1962 på Svendborg Værft A/S.

Rederiet A.E. Sørensen var i maj 1960 ude for en ufattelig tragedie. M/S ”Hanne S” forliste i Nordatlanten. 15 besætningsmedlemmer og tre passagerer omkom. De fleste af søfolkene var fra Svendborg og omegn, og der hænger en mindetavle for de 18 på Svendborg Assistens Kirkegård.

I 1968 rådede rederiet over 12 skibe til en samlet nybygningsværdi på næsten 40 mio. kr.

A.E. Sørensen blev i 1950 udnævnt til finsk vicekonsul i Svendborg. Han var fra 1943 til 1967 medlem af Svendborg Byråd og var i den sidste periode viceborgmester. Listen over hans tillidshverv er mange kabellænger lang – både i det maritime og i det lokale erhvervs- og foreningsliv.A E Sørensen 5

Ingen var i tvivl om, hvem der bestemte på rederikontoret på Jessens Mole. Rederen var inde i de mindste detaljer i driften og selv fra sin sygeseng, lige inden han døde på Svendborg Sygehus, var det Adolf Ejler Sørensen, der gav sine ordre.


Litteratur:

Et Svendborg-rederi 1918-1958 af F. Holm-Petersen og Kaj Lund
En skibsreders Saga 1918-1974 af Bernhard Jensen
Artikler i Svendborg Avis/Fyns Amts Avis.
Gå til toppen