stansoStanso A/S var den virksomhed, der fabrikerede den lille sorte bowlerhat, som med en sløjfe prydede mange Svendborg-borgeres tøj under 700 års købstadsjubilæet i 1953. Den lille hat af plastisk kan endnu findes på loppemarkeder.

Stanso A/S var naturligvis så meget andet og blev en betydelig eksportvirksomhed, der beskæftigede op til 100 medarbejdere.

Virksomheden var stiftet i 1945 af teknikumingeniør Ib Schreiner-Hansen (1915-2004), som havde lejet sig ind i et lokale på Kotillonfabrikken. Den rådede da over en enkelt standsemaskine. Ib Schreiner Hansen var sammen med hustru eneste medarbejdere. Schreiner Hansen var opfinder og satte sit store præg på virksomheden

I begyndelsen blev der udstandset diverse småartikler, bl.a. øreclips. Allerede i 1946 overtog virksomheden produktionen af beslag til persienner til Faber Fabrikker.

Der kom gang i omsætningen og i 1947 opførtes en fabrik på 400 kvadratmeter på Abildvej. Året efter blev virksomheden omdannet til et aktieselskab.

Fra 1949 gjorde A/S Stanso sig for alvor gældende på eksportmarkederne. Der var indhentet patent på et specielt persienne beslag. Samtidig blev en produktion af produkter til sprøjte og trykstøbte artikler i metal og plastik sat i gang.

stanso2 1Fabrikken blev udvidet så meget, som det var muligt på Abildvej. En overgang måtte deres køres med tre-holds drift for at klare efterspørgslen. Det var uholdbart.

I 1951 blev der købt 9000 kvadrat jord på Porthusvej. Den 2. februar 1953 kunne A/S Stanso indbyde til fest i en 1700 kvadratmeter stor fabrik. Selskabet havde opnået Marshall-lån til projektet, hvilket blev givet på grund af A/S Stansos store eksport. I indvielsen deltog trafikminister Jørgen Jørgensen, amtmand R. Lassen og borgmester Halberg.

I 1954 blev Ib Schreiner-Hansen udsat for et kup og blev tvunget til at træde ud af firmaet. Han ernærede sig derefter i en årrække som bilforhandler og opfinder. I 1974 sagde han i et interview, at det måske var gået for hurtigt med udviklingen af Stanso.

Hjernen bag kuppet var erhvervsmanden Sigfred Andersen, der overtog direktørposten efter kreativt at have tilegnet sig en god bid af aktiekapitalen. Han var en foretagsom erhvervsmand. På den store grund lod han opføre flere fabrikshaller, som blev lejet ud til andre virksomheder. Blandt disse var Nordisk Karrosserifabrik og Zeuten & Aagaard.

Den 14. marts 1968 fortalte Svendborg Avis i en stor opsat forside artikel, at A/S Stanso var i økonomiske vanskeligheder, og det var besluttet at træde i likvidation.

Sigfred Andersen stod  også som ejer af Kemos-spinderierne i Silkeborg, og det fra et udestående på 700.000 kr. til Bayer-Leverkusen, som bragte A/S Stanso til fald. Selskabet havde nemlig kautioneret for pengene for Kemos. Det vakte megen opsigt, at den store kemiske koncern med 50.000 ansatte og en aktiekapital på en mia. kr. bragte den mindre danske virksomhed til fald.

Bayer-Leverkusen forsvarede sig med, at der var ført månedlange resultatløse forhandlinger om at få gælden bragt ud af verden.

Sigfred Andersen var på det tidspunkt i forhandlinger med De danske Bomuldsspinderier om et salg af Kemos. Et salg, der ville give penge i kassen. Beslutningen skulle have været taget på bomuldsspinderiernes generalforsamling. Skæbne ville imidlertid, at direkøren, Peter Justesen, der var storaktionær i spinderierne, omkom ved en bilulykke på vej til generalforsamlingen. Derefter var det, at Bayer-Leverkusen kom med sit krav på 700.000 kr.

Sigfred Andersen håbede, at han ved at sælge de udlejede fabrikshaller på Porthusvej kunne redde Stanso A/S. I 1968 var 60 procent af hallerne lejet ud til Svendborg Tekniske Skole.

Svendborg Byhistoriske Arkiv indeholder et helt læg om A/S Stanso, men ikke meget om Sigfred Andersen. Det noteres, at han ved skifterettens behandling af sagen ikke var til stede – og ingen vidste, hvor han befandt sig….

Gælden i A/S Stanso blev opgjort til to mio. kr., og der var 60 beskæftigede på fabrikken.

I 1970 købte Svendborg Teknisk Skole bygningerne på Porthusvej, hvor en afdeling af Svendborg Erhvervsskole fortsat har til huse.

A/S Stanso blev i 1968 til Ceropa A/S, der i dag har adresse på Græsholmevej i Svendborg og som i 2010 blev en del af Granly Gruppen A/S, der har hovedsæde i Esbjerg.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2019

Gå til toppen