Der blev slagtet svin i større stil i Svendborg fra 1891 til 1983.

stabSSDet hele startede den 24. april 1890, da blev der stiftet i et aktieselskab med det formål at oprette et svineslagteri. I bestyrelsen sad en række af Svendborgs forretningsfolk med købmand J.P. Baagøe som formand.

Kort tid efter den stiftende generalforsamling købte selskabet en grund af Møller Hansen, Nederste Mølle, og i 1891 var en bygning rejst og de første svin blev slagtet.

Det var naturligvis de sydfynske landmænd, der leverede svinene. Der opstod en drøftelse mand og mand i mellem om det ikke var på sin plads at oprette et andels-svineslagteri sådan som det var tilfældet rundt i landet. I stedet for at sende grisene til private aktieselskaber.

Der var røster fremme om, at et andels-slagteri burde ligge centralt i Odense, men de lokale kræfter vandt.

Det var for disse oplagt at købe eller leje det slagteri i Svendborg, som var i drift. Og i 1896 blev der indgået en lejekontrakt med aktieselskabet om at drive slagteri på andelsbasis. Kontrakten gjaldt i fem år, og da den var udløbet købte andelshaverne slagteriet, der fra da af naturligt kom til at hedde Svendborg Andelssvineslagteri.

gammelSSAntallet af slagtninger steg og steg og der blev tilsvarende investeret i bygninger og inventar. I 1905 blev der installeret el og nu kunne kødet maskinnedkøles mod hidtil med is fra damme m.v. Ved 50 års jubilæet i 1946 kunne det noteres, at 2.370.000 svin i de år havde måtte lade livet på slagteriet med adresse på Nyborgvej 2.

To personligheder prægede slagteriet i nyere tid: Gårdejer Johs. Rosager, Gravvænge, Vejstrup, formand siden 1969 og direktør Kaj Finsen, der overtog posten i 1970.

På det tidspunkt herskede optimismen og direktøren sagde til Svendborg Avis:

”Det har været muligt at fortsætte en rolig økonomisk udvikling med god overensstemmelse mellem afskrivning og udvidelser og modernisering. Samtlige anlæg opfylder de krav, som veterinær myndighederne stiller”

Kaj Finsen kunne også notere væsentligt forberede regnskabsresultater, ligesom konkurrenceevnen var forbedret.

Snart vendte optimismen og lidt sortsyn meldte sig. Formand Johs. Rosager erklærede på generalforsamlingen i 1974, at ”slagteriet ikke har en virksomhedsstørrelse, som er in i øjeblikket”.

Der var stærke røster fremme om, at der var brug for langt færre, men større slagterier. Et udvalg bestående af professorer havde fundet frem til, at der højest kunne være to svineslagterier på Fyn.

nySSI 1980 blev slagterierne i Odense, Faaborg, Svendborg og Rudkøbing til Expo Fyn. Slagterierne gik ind i fusionen som ligeværdige og slagtningerne fortsatte i de enkelte steder. Svineslagteriet i Svendborg beskæftigede på det tidspunkt 160 medarbejdere.

I 1983 blev 70 af disse arbejdsløse, idet det blev besluttet at standse slagtekæden i Svendborg. Udbeningsafdelingen fortsætte et par år mere, men så var det helt slut.

Expo Fyn gav snart også op og blev en del af Tulip-koncernen, der igen i dag er opslugt af Danish Crown.

Svendborg slagteriet rådede over en 11.000 kvadratmeter stor grund. Det meste af slagteriet blev revet ned. Denne del af arealet blev solgt til Kellogg`s og resten til Svendborg Trælasthandel. Kun slagteriet administrations bygning står i dag tilbage.

 

Gå til toppen