Officielt hed det Raastrup Kursted, men blandt folk blev det næsten aldrig kaldt for andet end ”Persilleslottet”.

Det havde sin forklaring i, at kurstedet ved Fruerstuevej i Svendborg virkede for at udbrede kendskabet til vegetarkost og dermed en sund levevis.

anna haahrRaastrup Kursted blev bygget i 1917 af Kristoffer Rasmussen fra gården Raastrup ved Gislev, hvis kone var optaget af vegetarisk levevis. Bygningen blev udvidet mange gange i de 71 år, det eksisterede. I de første mange år var ægteparret Anna Ullerup Haahr og Palle Haahr ledere af kurstedet. Anna Ullerup havde været medarbejder på gården Raastrup, inden hun startede et kurdted i Svendborg. Først i en lejlighed i Troense, siden i Christiansminde i Villa Anka. De beskrives som nøjsomme og idealistiske mennesker. Deres udgifter var små og økonomien god.

Da Palle Haahr døde i 1950èrne blev Raastrup Kursted en selvejende institution. En bestyrelse blev valgt, og dens opgave var at ansætte bestyrer og se til, at stedets fundats blev overholdt.

Råstrup rådede over et stort areal. Når driftsunderskud skulle dækkes eller udgifter til udbygningerne og moderniseringen betales, blev der solgt grunde af til parcelhuse. Men økonomien var fortsat svag.

voeldanI 1978 blev Julia Vøldan ansat, og i sine fire år ved roret blev kortfristet gæld betalt og det meste af gammel gæld bragt ud af verden. Norsk fødte Julia Vøldan gjorde en kæmpe indsats for stedet, som blev kendt i vide kredse og meget besøgt. Julia Vøldan, der døde i 1988 som 67-årig, havde et stort navn hos vegetarer. Hun er bl.a. forfatter til bogen ”Plus-Minus-Balancen”, der er solgt i store oplag, ligesom Julia Vøldan var en efterspurgt foredragsholder.

Da hun forlod Raastrup Kursted i 1982, åbnede hun sit eget kursted i Jyderup på Sjælland.

I Svendborg blev hun afløst af Susanne Hytting, som også sørgede for overskud på driften. Susanne Hytting tog i 1985 initiativ til at udbygge Raastrup Kursted med gymnastiksal, foredragssal, nye værelser og sauna.

Det blev begyndelsen til lukningen af kurstedet. Økonomien blev for anstrengt. Antallet af kursus-deltagere blev ikke så stort som budgetteret.

Susanne Hytting sagde op i 1987, og der var stemning i bestyrelsen for at sælge. En ny leder, Klaus Loehr-Petersen, fik dog chancen for at føre stedet videre. I 1988 blev et godt år for kurstedet med flere kursister, mange ”gengangere” og stor og positiv omtale i pressen.

raastrup interioerAlt dette var bare ikke nok til at betale en halv mio. kr. i renter og afdrag. Alle på Raastrup Kursted blev sagt op den 31. december 1988 – og den 1. februar 1989 blev det solgt til et arkitekt firma . Prisen var syv mio. kr., hvilket var nok til at betale gælden. Der blev også et mindre beløb til at støtte det vegetariske arbejde.

Få år efter blev bygningerne revet ned for at gøre plads til boliger, opført af en pensionskasse.

Kilde: Artikel af Klaus Loehr-Petersen i tidsskrift for rigtig ernæring og sund levevis ”Ny Tid og Vi”, hefte 4. Januar 1989

Af Bjarne Gregersen. Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2014.

 

Gå til toppen