danpo bygningI september 1977 var Danpos topdirektør på besøg på koncernens slagteri i Svendborg. Han spredte optimisme blandt de ca. 100 medarbejdere, idet han sagde, at 1978 skulle være slagteriets største i historien med 6,2 mio. slagtninger.

På den baggrund var det et ekstra stort chok, da det i november 1977 blev bekendtgjort, at det tidligere Fyns Andels Fjerkræslagteri skulle lukke. Altså ikke en gang tre måneder efter de optimistiske ord fra direktøren.

60 af de 100 ansatte var medlem af Husligt Arbejderforbund, som dermed havde 360 ledige

Der var spage røster fremme om at fortsætte slagteriet på en eller anden måde i andet regi. De planer blev dårligt tænkt, før Danpo satte en stopper for dem. Bygningerne blev sat til salg med den klausul, at der ikke måtte oprettes et fjerkræslagteri i dem.

Enden blev at hele slagteri komplekset blev revet ned og i stedet rejste Dansk Supermarked et Føtex-varehus.

Historien om Fyns Andels Fjerkræslagteri begynder i 1932. Det skete på initiativ af Danmarks Fjerkræavlerforening og landbo- og husmandsforeningerne på Fyn. En fremtrædende person i oprettelsen var formanden Svendborg Handelsforening og ejer af Foderstofforretningen Petersen & Jensen, Poul Martin Petersen. Han fik udvirket, at Svendborg Kommune stillede en grund på Lerchesvej i Svendborg til rådighed.

Yderligere lånte kommunen slagteriet 100.000 kr. til opførelsen af de nødvendige bygninger. I 1930èrne var arbejdsløsheden stor og kommunen havde en interesse i at fremme beskæftigelsen. En af betingelserne for at få lånet var, at der kun måtte anvendes lokale håndværkere ved byggeriet.

Fyns Andels Fjerkræslagteri kom godt fra start og i 1938 var gælden betalt.

På generalforsamlingen i marts 1934 blev det oplyst, at der var slagtet 321.026 stk. fjerkræ i 1932, og der var solgt for 588.381 kr. 53,3 procent af fjerkræet var solgt til udlandet, 38,5 til København og 8,2 procent direkte fra slagteriet.

Det beskæftigede til tider 50, fortrinsvis kvinder, og der var udbetalt 78.565 kr. i lønninger i 1933. Der var 6000 andelshavere, og det var en stigning på 1800. To tredjedel var bosat i Svendborg Amt og den restende del i Odense Amt.

Fyns Andels Fjerkræslagteri lå indtil 1955 på lejet grund. I 1950 havde selskabet købt en grund i det da nyoprettede industrikvarter i Svendborg, da man ønskede at komme væk fra indelukketheden i Lerchesvej. I 1955 opstod der en mulighed for at købe en nabogrund her. Det endte med, at slagteriet mageskiftede med kommunen, som fik industrigrunden. Dermed blev slagteriet på sin oprindelige plads.

Ved 25 års jubilæet i 1957 var slagteriet topmoderne, og nu blev der slagtet en mio. stk. fjerkræ om året og var det tredje største i Danmark. 90 procent af produktionen gik til eksport, fortrinsvis til England, Vesttyskland og Italien.

I 1971 blev Danpo dannet, idet andelsfjerkræ slagterierne i Svendborg, Ringsted, Randers og Vamdrup indgik i en fusion.

Danpo var tæt på en konkurs i 1974. Afregningen til producenterne blev udskudt. Store lagre af fjerkræ havde tæret kraftigt på de likvide midler. Hertil kom at byggerier i Vamdrup og Randers havde gjort store indhug i pengebeholdningerne. Mulighederne for eksport var på det tidspunkt dårlige og der var store lagre af fjerkræ over alt i EF.

Virksomheden blev reddet på stregen. Dansk Landbrugs Grovvareselskab , en af de store kreditorer, skød kapital i Danpo, som samtidig sagde farvel til andels-tanken, idet et aktie-selskab blev dannet.danpo damer

De ca. 400 producenter dannede en leverandørforening. Den skulle også købe aktier, og de blev finansieret gennem en reduktion i de beløb, de havde til gode. Skyldte selskabet en producent f.eks. 80.000 kr. skulle han købe aktier for 15.000 kr. Han fik således kun 65.000 kr. udbetalt for sine leverancer. Til gengæld var han med til at sikre Danpos fortsatte drift.

I Svendborg altså kun til 1977…..

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkv. 2014.

Kilder: Artikler fra bl.a. Svendborg Avis/Fyns Amts Avis og Fyns Tidende.

 

Gå til toppen