købmandlangkilde1
Rasmus Peder Langkildes købmandsforretning eksisterede fra engang midt i 1930’erne til midt i 1950’erne. Samtidig med forretningen kørte han lillebil, så hustruen Mary har formentlig passet forretning det meste af tiden.

Af ejendomsprotokollerne fremgår det, at der allerede i 1909 var købmandsforretning i ejendommen.
Købmanden hed dengang Knud M. Larsen, senere efterfulgt af L.P. Rasmussen og Hans Stub.

Ejendommen er efterfølgende overgået til privat beboelse med adressen Lakkendrupvej 58. 

Yderligere oplysninger eller fotos vedr. købmandsforretningen og dens indehavere, modtages gerne. 

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2014

 

Gå til toppen