Landgangsbro ved Østerhoved o. 1900Det første postbud på Skarø:

Den 1. postfører på Skarø hed Anders Hansen Jørgensen. Han var født på Birkholm 29. jan. 1837. Han var Postfører før 1870 iflg. FT 1870. og blev gift med en Skarø- pige Anne Sophie Jørgensen i Drejø kirke 6. dec. 1872. De flytter til Øster Skerninge, hvor de boede der fra 24. sep. 1873 til Anne døde i marts 1878. Anders flyttede derefter tilbage til Skarø, Alhoved 10 mat. 23a, til han døde den 16. juli 1899. Anders Jørgensen hentede posten lejlighedsvis i Svendborg, dog kan årstallet ikke fastsættes nærmere end 1870. Han blev afløst af Hans Mortensen. Drejø havde da fået fast afleveringssted på Skolen fra 1. juli 1869, hvor det sandsynligvis var Anders Jørgensen fra Skarø, der leverede posten. Dampskibsselskabet DS Ærø blev stiftet i 1874, og oprettede ruten Ærøskøbing – Svendborg, hvor besejlingen begyndte 1. okt. 1875. Den gamle Hans Mortensen, Skarø, fik dog allerede postruten Skarø-Drejø i 1873 , da Anders Jørgensen flyttede. Hans Mortensen boede i det yderste af ”Østerhovedhusene” på Skarø.

 

Hans Mortensen Skarø o. 1910Hans Mortensen - den yngre:

Under en posttur i stille vejr den 16. januar 1888 fik posten Hans Mortensen et ildebefindende, faldt udenbords og druknede. Han blev afløst af sønnen, der også hed Hans Mortensen, og på det tidspunkt kun var 14 år. Dette kunne lade sig gøre, fordi ruten stod i hans mors navn. Det første år havde han en ældre mand med til hjælp, men overtog ret hurtigt alene. Trods sin unge alder klarede han selv hele postføringen til Drejø og Skarø, samt omdelingen på Skarø.

Hans Mortensen sejlede ud med sin båd en 16-17 fods jolle, blev liggende i sejlrenden ved Vornæs Odde på Tåsinge til det gamle træskib, damperen Ærø kom fra Svendborg. Fra damperen blev der smidt en trosse ud til sejlbåden, som derefter kom på slæb op til Drejø, hvor han sejlede ind til Hespen. Så gik han op til Skolen, hvor han afleverede posten, som blev delt ud af lærer Pedersens sønner - fik afgangsposten med og ventede i sejlrenden indtil Ærødamperen kom tilbage fra Ærø - returnerede med til Skarø, slap trossen, og omdelte posten der. Hans Mortensen flyttede fra Skarø i 1907 og blev postbud i Svendborg.

 

Fortalt af Helge Mortensen, søn af Hans Mortensen:

Da Drejøbroen blev bygget i 1905, og min far postfører Hans Mortensen fra Skarø ikke mere skulle til Drejø med post, øjnede Hjortøboerne en chance til at få posten med far – hvilket også gennemførtes. Far besejlede Hjortø med post fra 1. november 1905 til 1907. Min onkel Karl Hansen afløste min far 1907 til Hjortø og Skarø. Far flyttede til Svendborg 1907, fik en rute, Rødskebølle og Tordensgaarden samt Faaborgvej op til Ryttervejen.

Den gamle Drejødamper kom 1883 ind til Den gamle Havn – dog ikke med post.Ansat som Post på Drejø 1909 var snedker Hans Mortensen.

Helge Mortensen. 01.02.1978

Drejø Sogns Lokalhistoriske Arkiv. Else Hjort Nielsen. 2015

Gå til toppen