købmandnielsvaldemar1Niels Valdemar Nielsen overtog købmandsforretningen i Kirkegade efter C.M. Christoffersen i 1946 og drev den sammen med hustruen Johanne frem til sin død i 1975. Ejendommen blev solgt – seneste ejer var Gudme Kommune, som lod den nedrive i sommeren 1979.

Samtidig med forretningen havde Niels Valdemar en mælkerute i Gudme fra midt i 1950’erne til 1967.

Der var benzinsalg fra en stander på modsatte side af vejen, og i butikken blev der også solgt is og andre søde sager – til stor glæde for børnene i den nærliggende Gudme Skole.

købmandnielsvaldemar2købmandnielsvaldemar3Ejendommen havde fungeret som købmandsforretningen siden opførelsen i 1889, en halv snes år senere end skolen.
Den første købmand var Niels Ramussen, som dog afhændede den allerede i 1893. Herefter fulgte mange skiftende ejere – ikke alle købmænd og de fleste kun i få år:

Købmand Magnus Norlander 1893-1904
Slagtermester Johannes Danielsen 1904-1910
Rasmus Andersen 1910-1912 (ejer)
- på gamle postkort fra den periode ses skilte med navnene David Davidsen og Ibsen, som formentlig har drevet købmandsforretningen på lejebasis. Det kan tilføjes, at Davidsen fik tegnet en brandforsikring.
købmandnielsvaldemar4Købmand Jørgen Jørgensen 1912-1914
Søren Kristoffersen 1914-1915
Købmand Andreas Kanstrup 1915-1932
Anna Margrethe Andersen 1932-1936
Købmand Herman Pedersen 1936-1937
Købmand Ejner Gerhard Pedersen 1937-1940
Købmand C. M. Christoffersen 1940-1946
købmandnielsvaldemar7købmandnielsvaldemar5Købmand Niels Valdemar Nielsen 1945-1975

Kilde: Johanne og Bjarne Andersen: Et sogn i forandring 1801-2008.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2015

 

Gå til toppen