købmandrasmusnielsen1Der har været købmandsforretning i ejendommen Søndergade 43 i Gudme tilbage til 1901, hvor købmand Jens Peter Hansen overtog ejendommen efter skrædder Jens Peter Poulsen. I 1915 solgte han til Peter Smidt, som fortsatte købmandsforretningen indtil Rasmus Nielsen og hans familie kom til i 1924.

Rasmus Nielsen var et meget engageret menneske, som efterhånden påtog sig tillidshverv både lokalt i Gudme og ikke mindst i Østfyns Købmandsforening – fra 1938 som almindeligt bestyrelsesmedlem og fra 1953 til 1962 som foreningens formand. I 1963 blev han udnævnt til æresmedlem af Ø.K. – som foreningen populært blev kaldt – på grund af sit store arbejde.
købmandrasmusnielsen2Derudover var han bestyrelsesmedlem i Centralorganisationen af Købmandsforeninger i Fyns Stift.

Da han i 1966 fyldte 70 år, fortalte han i et interview til den lokale avis om forholdene i 1924, hvor han overtog forretningen.

”Vi havde mange kunder, som måtte klare sig for en dagløn på 3,50 kr. Det rakte ikke til de store indkøb, og de varer, der blev solgt, bar præg af, at det drejede sig om blot at opretholde livet. Vi solgte en masse gryn til grød.
Der var en helt anden lukketid dengang. Juleaften kom folk her med deres kurve, når de gik til kirke, og dem måtte vi så fylde, til de skulle hjem. Det betød, at vi først kunne lukke omkring kl. 20, og så havde vi kun lige kræfter til at læse vores julepost – og så ellers i seng”.

Rasmus Nielsen deltog aktiv i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig og var – i øvrigt sammen med sine to sønner, Kjeld og Richard, medlem af den såkaldte Gudme-gruppe.

købmandrasmusnielsen4I 1966 solgte Rasmus Nielsen købmandsforretningen til sin søn Richard Jacob Nielsen, som sammen med hustruen Ruth Lizzie videreførte forretningen.

Richard Nielsen døde i november 1980, 55 år gammel, og allerede i foråret 1981 valgte Ruth Lizzie at lukke forretningen.

Ejendommen Søndergade 43 er nu indrettet til privatbolig.

Kilde: Johanne og Bjarne Andersen: Et sogn i forandring 1801-2008.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2015

Gå til toppen