Jens Christian Toxværd Petersen, kaldet Christian Petersen, blev født 26. sept. 1869 i Kalundborg.

Kunstdrejer Chr P og hustru 800 pHan blev udlært som drejer samme sted i 1888 efter fem års læretid. Ifølge hans vandrebog var han i årene herefter på valsen og opholdt sig i 6 år i udlandet, herunder bl.a. i Tyskland, Østrig, Italien og Schweiz. Efter hjemkomsten i 1894 var han i kort tid i hhv. Odense og Assens, før han etablerede sig som selvstændig i lejede lokaler hos sadelmager Lund i Kattesundet, under læderforretningen.

Opstarten af drejerværkstedet var sket uden egen formue og i hård konkurrence med de otte øvrige drejere i byen, men virksomheden gik rigtigt godt. Allerede det første år var der 1000 kr. i overskud, og nogle år senere var det muligt at købe ejendommen, hvori forretningen lå.

Christian Petersen giftede sig i 1897 med Petra Nielsine (1871-1951), og de flyttede i 1900 til Gerritsgade 26, en gammel drejerejendom, som han havde købt af fotograf Braae. Det gik fortsat godt: ifølge regnskaberne beløb netto-formuen ved udgangen af 1923 sig til 34.943 kr.

Drejerværkstedet var ret beset et kunstdrejerværksted, idet Christian Petersen var udlært ikke blot som drejer, men også havde lært billedskærerarbejde, så han var i stand til at tilføre udskårne ornamenter til de drejede genstande.

Fra begyndelsen havde værkstedet et bredt sortiment, herunder piber og pibestativer, stokke og merskumsvarer, men også større arbejder som fx møbler, trappegelændere og skibsrat. En overgang produceredes også paraplyer under navnet Svendborg Paraplyfabrik.

I løbet af årene skete der dog store forandringer i efterspørgslen. 6-700 piber om året kunne det blive til i begyndelsen – til sidst var afsætningen meget begrænset.

Kunstdrejer Chr P annonce 800pLysten til at rejse og videreuddanne sig var stor gennem hele livet og fik Christian Petersen til at søge fondsmidler ad flere omgange. I 1891 modtog han 200 kr. i rejsestipendium fra Det Reiersenske Fond, og efter flere forgæves ansøgninger lykkedes det i 1909 at få bevilget 250 kr. fra Indenrigsministeriet til et uddannelsesophold i Tyskland og Wien.

Deltog i ”Rejsestipendieforeningen for Haandværkere og Industridrivende”s fællesrejse til Barcelona i 1929 – på denne tur deltog fra Svendborg også malermester Poul Fredholm og juvelerer P.Jørgensen.

Christian Petersen måtte af helbredsmæssige årsager lukke sin drejerforretning i 1939, da han var 70 år gammel. Virksomheden havde da eksistereret i omkring 45 år og var den sidste af sin art i byen.

Trods ihærdig søgen havde det ikke været muligt at finde én, der ville overtage. Ifølge ham selv var årsagen, at moden var skiftet. Funkis-stilen med dens firkantede og enkle linjer havde vundet indpas i hjemmet på bekostning af kunstdrejerarbejderne.

Christian Petersen nåede at afholde sin 95 års fødselsdag på Hvilehjemmet Bellevue, før han døde den 19. december 1964.

--------------

Svendborg Museum er i besiddelse af kunstdrejebænk, 200 stykker værktøj samt et antal drejearbejder fra Christian Petersens værksted.

Svendborg Byhistoriske Arkiv, Stella Jacobsen, 2018

Gå til toppen