Arbejdet med 23 flyttekasser arkitektmateriale

lars mindedalFor godt 2 år siden valgte Svendborg Museum/Svendborg Byhistoriske arkiv at tage imod 4 paller med hver 5-6 flyttekasser arkivalier fra C&W Arkitekter. Kasserne indeholdt tegninger og byggesager fra Lars Mindedals Tegnestue, som C&W Arkitekter havde opkøbt i år 2000. Foruden Lars Mindedals Tegnestues eget arkivmateriale omfattede afleveringen også faderen Ejnar Mindedals arkivmateriale – altså alt i alt ca. 75 års arkitektvirksomhed. Arkivet efter bedstefaderen, Daniel Rasmussen, der startede virksomheden i 1892, var allerede i 1979 blevet afleveret til Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv. Den del af materialet, som C&W Arkitekter stadig brugte, var nu digitaliseret. ”Papirarkivet” havde derfor primært historisk interesse, og det måtte jo være os? Alternativet var, som vi forstod det, destruktion!

Hvordan reagerer man så lige som mangeårig medarbejder ved arkiv og museum, når et så stort og værdifuldt arkiv lander på ens bord - det var jo dokumentationen bag en stor og vigtig del af den byggede kulturarv - især på Sydfyn, men også i andre dele af landet? Der var meget materiale på restaureringsarbejde, især på kirker og herregårde, men arkivet indeholdt også utallige nybyggerier af skoler, forsamlingshuse, landbrugsbygninger, byvillaer mv. Vi reagerede først med begejstring, men dernæst med nogen betænkelighed, for hvordan yder man materialet retfærdighed? Og hvordan håndterer man rent fysisk en så omfattende mængde tegninger og papirer?

Sådan gjorde vi

Ved afleveringen blev de fire paller placeret i det hjørne af magasinet, hvor de stod mindst i vejen, mens vi overvejede, hvordan sagen skulle gribes an. Heldigvis var vi ikke helt på herrens mark, for med materialet fulgte en fantastisk god registratur over de første 150 arkivkasser. De sidste ca. 40 kasser havde fortløbende nummerering, men indholdet var ukendt.

Det var omtrent fra starten klart, at vi ikke ønskede at beholde hele arkivet selv. Det gav ingen mening, for der var jo fx materiale fra kirkerestaureringer over hele landet. Samtidig var det selvfølgelig også et økonomisk spørgsmål: Det er bekosteligt at sortere, registrere, og ikke mindst ompakke og magasinere store erhvervsarkiver i princippet for al fremtid, og der er ikke som hos Statens Arkiver tradition hos de lokalhistoriske arkiver for at opkræve penge for at overtage og bevare arkiverne.

Vi arbejder generelt ud fra den holdning, at arkivalier skal opbevares der, hvor folk forventer at finde dem, og hvor de i øvrigt gør størst nytte. Efter mange interne diskussioner og gode råd fra andre museer og arkiver fik vi lagt en plan: Alle arkivkasser og løse arkivalier blev pakket ud og anbragt i numerisk rækkefølge på tomme hylder og gulvplads, så man rimelig nemt kunne finde de enkelte sager og afgøre, hvad der skulle til hvem. Samtidig gik vi i gang med at udpege og kontakte relevante arkiver.

Vi startede med at tage kontakt til Danmarks Kunstbibliotek og afdelingen Danmarks Kirker under Nationalmuseet. Begge parter viste interesse for dele af materialet; så vidste vi i hvert fald, at den del af samlingen var i gode hænder. Lige før jul 2016 hentede Kunstbiblioteket 4 flyttekasser med eksempler på forskellige bygningstyper, og 7 kasser står og venter på medarbejdere fra Danmarks Kirker, der vil komme sidst i januar 2018 for at sortere alle arkivalier fra kirker og præstegårde. De har bedre end os overblik over, hvad der i forvejen ligger centralt eller lokalt. En enkelt kasse står tilsvarende og venter på transportlejlighed til Vallø; den er fyldt med tegningsmateriale med forbindelse til en god kunde hos arkitektfirmaet, nemlig Vallø Stift.

Vi havde på et ret tidligt tidspunkt besluttet, at Byhistorisk Arkiv selv beholdt alt materiale fra Svendborg Kommune. Arkivet ønskede at kunne give et samlet overblik over Mindedals indflydelse på bygningshistorien på Sydfyn og øerne. For at forenkle registreringsprocessen, når vi kommer så vidt, er det hele blevet opdelt efter forhenværende kommuner og sogne.

c of w på besøgLigeså mange hyldemeter materiale, der er fra Sydfyn, ligeså meget materiale er der fra resten af Fyn. Vi har derfor kontaktet de fleste større arkiver på Fyn, og alle har med glæde sagt ja til at få overdraget de arkivalier, der hører til i deres respektive områder. Vi er p.t. i gang med overdragelserne.

I december 2016 besøgte Michael Petersen og Bendt Jacobsen fra C & W Arkitekter os på magasinet. Vi var ret spændte på deres reaktion, men til vores glæde roste de vores dispositioner meget. Det er dejligt, når giver er tilfreds med vort arbejde.

Esben Hedegaard og Hanne Jensen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2018

 

En ufuldstændig liste over nyopførte bygninger:

Daniel Rasmussen:

Erhvervsbygninger:

Daniel Rasmussen, håndværkerhøjskole og privat, Svendborgvej 13A, 1891

Ollerup Folkehøjskole, Svendborgvej 15, nu Den Frie Lærerskole, 1893-94

Møllen, Svendborgvej 15E, 1901

Borgen, Svendborgvej 15F, 1906

Hotel Troense, Strandgade 5,1904-05

Brandts Minde, Svendborgvej 90, tdl. børnehjem i Ollerup, 1906

Hotel Hesselager, Langgade 22, 1906

Mira Mare, Rantzausmindevej 97, Rantzausminde, nedbrudt, 1906

Vejstrup Pigehjem, Skolerne i Oure, 1907-08

Egense Skole, Højensvej 199, 1908,

V. Skerninge Elværk, Skerningegårdsvej 6, 1910

Lakkendrup Skole, Sortemosevej 5, 1912

Oure Kro, Landevejen 155, 1912

Stenstrup Forsamlingshus, Assensvej 219, 1915

Ollerup Friskole, Egensevej, 1922

Højskolehjemmet, Svendborgvej 16, nu Ollerup Plejehjem, 1918

Svendborg Slagteri, Nyborgvej 4B, kontorbygning, 1904

Fyns Andels Foderstofforretning, Ø. Kajgade, kontorbygning, silopakhus, skibselevator, 1905

Svendborg Mælkeforsyning, Tuxensvej 2, nedrevet, 1917

Privatboliger Svendborg:

Axel Nielsen, konsul, Rønne Allé 29, 1902

Lange, direktør, Vestergade 45,1918

Hans Knudsen, Gerritsgade 28, 1906

M.C. Jørgensen, malermester, Teatergade 2, 1908 ?

G.R. Berg, købmand, Møllergade 9 (forretning Møllergade 5),1905-06

Jens A. Rasmussen, murermester, Brogade 19, 1909 ?

Torbensens Farvehandel, Brogade 42, 1906

Privatboliger oplandet:

Hjemmebageriet, Østre Stationsvej 1, Ollerup, 1920-21

Anna Jacobsen, fotograf Svendborgvej 26, Ollerup, 1909

Kristensen Randers, Svendborgvej 9, Ollerup, senere højskolehjem, 1914

Daniel Rasmussen og Ejnar Mindedal:

Landejendomme:

Th. Jensen, Brudagergård, Brudagergårdsvej 13, stald, 1923

Vejstrupgård, Vejstrupgårds Allé 1, avlsbygning, 1920

Lysbjerggaard, Ørbækvej 203, Gravvænget, stald, udateret

Hans Christiansen, Spillemosegaard, Tiselholtvej 27, Vejstrup, stuehus og stald, 1924

Peter Larsen, Fuglsang, Lindekildevj 72, V. Skerninge, stuehus, 1923

Chr. Hansen, Vester Mølle, Åmarksvej 15, V. Skerninge, avlsbygning, 1923

H. C. Petersen, Møllegård, Ørbækvej 126, Tved, gård, 1918

Vormark Mølle, Vormark Bygade 3, Hesselager, stuehus, 1907

Sivertsen, Drostgården, Bjernemark Byvej 29, Tåsinge, lade, 1928

Chr. P. Skovsgaard, Grasten, Thurø, gård, 1924

Kr. Rosager, Gravvængevej 6, Vejstrup, avlsbygning, 1913

L. Faurby, Stensgård, Landevjen 114, Oure, stuehus, 1934

Karl Sørensen, Lergården, Tanghavevej 37, Oure, stald, 1942

Pave, Pavegård, Skovsbovej 334, Egense, stuehus, 1915

Poul Rasmussen, Nørregårdsvej 21, Dongshøjrup, Kirkeby, gård, udateret

S. J. Madsen, Gl. Nyby, Tåsinge, gård1915

Niels Pedersen, Ny Holmegård, Sømarksvej 30, Ø. Skerninge, 1927 (genopført)

Rasmus Nielsen, Slæbækgård, Assensvej 9, Kirkeby, stald, 1929

Børge Grandhøj, Nørremarksvej 60, V. Skerninge, gård, 1932

Ane Lehbæk, Bøjlsgård, Skerningegårdsvej 40, V. Skerninge, stuehus, 1955

Niels Weber, Lundbyvej 15, Bjerreby, avlsbygning, 1943

Ejnar Mindedal:

Erhvervsbygninger:

Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Svendborgvej 3, 1919-20

Svømmehallen, samme sted, 1925

Ollerup Håndværkerhøjskole, Svendborgvej 10, 1932

Ollerup Præstegård, Svendborgvej 96, 1932

Ollerup Skole, Skolebakken 6, 1957-58

V. Skerninge Skole, Fåborgvej 60,

Rantzausminde Efterskole, Efterskolevej 10, 1958

Teglværkskontoret, Assensvej 140, Stenstrup, 1953

Verner Rasmussen, Vejstrup, telefoncentral, 1927

Carl M. Laursen, Fåborgvej 28, V. Skerninge, biograf, 1934

Privatboliger Svendborg:

V. Birkedal Nielsen, Øksenbjergvej 72, villa, 1925

Gyldenbjerg, Gyldenbjergvej 1, villa, 1928

Poul Kragh, Sct. Jørgensvej 35, villa, 1938

Ole Lerche-Thomsen, Sankt Nicolaigade 12, ejendom, 1932

Thrane, overlæge, Myrehøjvej 17,

Julie og Stine Nielsen, Strand Allé, hus 1928

Fru guldmed Rathje, Rønne Allé, 1930

Fru Chr. Poulsen, Lundevej 11, hus, 1945

R. Brodersen, Fruerstuevej 30, beboelse, 1939

K. H. Nielsen, Fruerstuevej 28A, beboelse, 1931

Private boliger oplandet:

Rask Nielsen, Svendborgvej 12, Ollerup, 1928

Baltersen, lærer, Nordgade 2, Ollerup, 1927

Rasmus Ditlev Andersen, Svendborgvej 66, Ollerup,1927

Pastorinde Hansen, Ø. Skerningevej 8, Ollerup, 1925

Ø. Skerningevej 6, Ollerup, 1923

Ø. Skerningevj 4, Ollerup, 1931

Niels Erik Hansen, Kohavevej 4, Ollerup, statslånshus, 1954

Kristian Hansen, Svendborgvej 37, Ollerup, salon og bolig, 1954

Lars Petersen, tdl. Skerningegård, Fåborgvej 42, hus

Dyrlæge Laub Nielsen, Vinkelvej 4, Stenstrup, hus

S. Thestrup, Assensvej 119, Kirkeby, hus, 1926

L. S. Münter, Rolf Krakesvej 68, Thurø, bolig, 1936

Drejøgårdene, 1942:

Præstegården

Morten Andersen

Jens Jensen

Rasmus Henningsen

N.M. Rasmussen

N.J. Nielsen

Hans Rasmussen

Rasmus Hansen

Rasmus Rasmussen

Lars Mindedal:

Erhvervsbygninger:

Sparekassen, Centrumplads 19, 1965-66

Cowi, Fåborgvej 65A, 1973

Svendborg Handelsskole, Skovsbovej 43, 1979

Levnedsmiddelskolen, Ryttervej 63-65, 1985

Svendborg Gymnasium, A.P. Møllersvej 35, udvidelse

Egebjerg Rådhus, Svendborgvej 135, Ollerup

Halberg, Møllergade 56, nu FOA

Sydfyns Datacentral, Mølmarksvej 198 + Ryttermarken 8, 1967-68, 1973

Det gule pakhus, Havnepladsen 3

Grønnedalen, Troense

Fruerlunden, Borgerligt Socialt Boligbyggeri

Rantzausminde Skole, Dyrekredsen 12,

Privatboliger:

Lars Mindedal, Strandbakken 6, villa, 1965

Jørgen Holm Rasmussen, Strandbakken 8, 1969

B. og P. Hansen, Stenbukken 46, Egense, hus, 1983

Carl Henrik Karsten, Thurø, enfamiliehus, 1960

Søren Findsen, Baldersvænget, Thurø, parcelhus, 1966

J. Lehrmann Madsen, Bag Majtræet 203, Thurø, 1974

Finn Andersen, Assensvej, Stenstrup, enfamilieshus, 1974

John Engelsted, Strandhuse 5, hus, 1986

Restaureringsopgaver:

Svendborg Teater

Rødkilde Vandmølle

Restaureringsopgaver:

Mange kirker og præstegårde på hele Fyn.

Diverse slotte bl. a. Hvidkilde, Egeskov og Valdemars Slot.

Gå til toppen