købmandgaldbjerg1Galdbjerg Købmandshandel Humlebjergvej 16 og 18

Galdbjerg er en lille landsby i Gudme Sogn med en halv snes huse og enkelte større eller mindre gårde. Alligevel har der været eksistensgrundlag for en høker- eller købmandsforretning. Fra slutningen af 1800’tallet kendes købmand Martin Jensen, som i 1882 overtog ejendommen matr.nr. 8b – nu Humlebjergvej 16.

I 1905 sælger han forretningen til købmand Rasmus Hansen, som i de følgende år opbygger en tilsyneladende driftig forretning.

Da han i 1928 overdrager købmandsforretningen til sin datter og svigersøn, Sigrid og Hans Peder Gustav Nielsen, flytter han ind i den nybyggede ”aftægtsbolig”, som er opført på en ny udstykning af matr.nr. 8b.

købmandgaldbjerg2Denne nye matrikel hedder matr.nr. 8 – nu Humlebjergvej 18.

Efter Rasmus Nielsens død i 1944, blev der indrettet købmandsforretning i ejendommen på Humlebjergvej nr. 18.

I 1966 solgte købmandsparret Sigrid og Hans Nielsen forretning og ejendom, og dermed var det slut med Galdbjerg Købmandshandel.

Marius Samsøs købmandsforretning Galdbjerg Kohavevej 21

købmandgaldbjerg3I 1934 købte hønseriejer Marius Samsø Nielsen ejendommen og indrettede en købmandsbutik. Den fik dog kun en kort levetid, idet han allerede året efter afhændede ejendommen.

 Kilde: Bjarne og Johanne Andersen, Hesselager: Landsbyen Galdbjerg - fra fæstebønder til selvejere, 2011

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2018

 

 

Gå til toppen