Oure Aktiemølle 1877-1906

Møllen blev opført i løbet af 1876 og var klar til at blive taget i brug ved årsskiftet 1876/1877. Det fremgår ikke af den gamle protokol, hvem de stod for byggeriet, men det var formentlig møllebygger Kristensen fra Svendborg, da det var ham, som stod for reparationerne i de første år.

Den første bestyrelse bestod af følgende:

Luftfoto 1939Mads Nielsen
Mads Rasmussen
Niels Albjerg Andersen
Peder Rasmussen
Chresten Adamsen

Revisorer:

Gårdmand Jørgen Hansen, Albjerg
Murer Otto Jørgensen, Vejstrup

Den første generalforsamling blev afholdt på Oure Kro den 5. februar 1877. Det indkomne beløb ved aktietegningen var 9.837 kr. og gælden ved opførelsen af møllen med tilhørende beboelsesejendom beløb sig til 9.200 kr.
Det blev vedtaget at helgårde ikke måtte tegne aktier for mindre end 220 kr., halvgårde 100 kr. og husmænd ikke mindre end ¼ aktie á 25 kr. Aktietegningen stod åben indtil 11. juni 1877.

Møllebestyrere:

Møller Hans Hansen ses her sammen med hustruen Jensine og børnene Anker, Asta, Ingrid og Ellen, 19221877-1881: Rasmus Rasmussen
1882-1893: Møllersvend Johan Ellemand, Uggerslev Mølle
1893-1897: Møllersvend Ludvig Ferdinand Rasmussen, Klingstrup Mølle
1897-1898: Ludvig Schaumann
1898-1906: Møllersvend Peder Aagaard

I 1904 var priserne på varerne følgende pr. 100 pund:

Majs                          4,60 kr.             Hampefrøkager                  4,00 kr.
Foderbyg                   4,50 kr.             Jordnøddekager                  6,00 kr.
Flormel                      9,00 kr.             Hørfrøkager                        6,15 kr.
Klid                           5,00 kr.              Havregryn                        16,00 kr.
Hvede                        5,25 kr.             Bomuldsfrøkager                6,00 kr.
Dansk byg                  5,50 kr.             Rapskager                         5,35 kr.
Rugmel                      5,50 kr.                     

Møllebestyreren fik udbetalt en fast løn på 900 kr. årligt. Derudover 1 % af malepenge og af hele omsætningen.
Stigende omsætning betød, at møllen kunne ansætte en lærling. Løn: 160 kr. pr.år.

Der blev indlagt telefon i møllen, og der blev endvidere truffet beslutning om at bygge et motorhus og installere en motor.

Motoren blev indkøbt hos Jens Nielsen i Vester Aaby, med tilbehør og opstilling, for en samlet pris af 2.970 kr. Murer Jørgensen i Vejstrup fik arbejdet med at opføre motorhuset, og smed Mogensen, Vejstrup, stod for installering af trækket til møllen.

Bestyrelsen har haft følgende formænd:

Verner PedersenKarl Martin Pedersen, 1926. Foto: Gerda Petersen, Vejstrup1876-1879:     Mads Nielsen
1879-1883:     Niels Hansen, Oure Mark
1883-1885:     Hans P. Andersen
1885-1887:     Jens Mogensen, Oure
1887-1889:     Niels Madsen, Vejstrup
1989-1890:     Niels Nielsen, Vejstrup
1890-1893:     Niels Marcussen, Vejstrup
1893-1904:     Peder Nielsen Lindegaard, Vejstrup

Oure Andelsmølle 1906-1914

Efter opfordring fra bestyrelsen blev der af amtsrådsmedlem H.P. Nielsen, Oure Mark, udfærdiget forslag til love ved en mulig overgang til andelsselskab. Den 15. november 1905 afholdtes en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen fik bemyndigelse til at sælge møllen til et andelsselskab.
Den 9. december vedtog bestyrelsen salget af møllen. Varelageret, som skulle overtages af andelsselskabet, blev efterfølgende opgjort til 7.671 kr.

Den 5. februar 1906 blev der holdt ordinær og afsluttende generalforsamling. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

ouremølle5Andelsselskabet blev opløst i 1914.

Oure Mølle (privatejet) 1914-1974

1914-1923 Mølleejer Hans Hansen

1923 solgt til Karl Martin Pedersen – efter hans død i 1973 overtaget af sønnen Verner Pedersen.

Sylvest Jensen luftfoto fra 1957Møllevingerne blæste ned ved en storm i 1967.
Verner Pedersen døde i 1974 – arbejdede også på Højlund Mølle.

Korn- og foderstofforretning.

Kilde: Forhandlingsprotokol

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2018


                                                                

Gå til toppen