Viktor Beltoft – fotograferet ved en af trykpresserne 1980. Foto Hans Sturesson/FAA/Svendborg Byhistoriske Arkiv.Når pølsemanden langede to røde med brød over disken, kunne kunden være så godt som sikkert på, at det papir pølserne blev serveret på, var fabrikeret i Svendborg.

Det kom fra Svendborg Fedtposefabrik, som i fire årtier bl.a. producerede pølsevognspapir. 95 procent af landets samlede forbrug af dette papir stod fabrikken i Svendborg for.

Den første spæde start blev gjort af en Christiansen i Landbogården i Gerritsgade. Produktionen blev i 1932 flyttet til Brogade 31 over gården. Virksomheden var da ejet af C.F. Petersen, som i 1937 satte trykkeriet, som blev brugt i produktionen, til salg.

Gudrun Christiansen fra København slog sammen med sin mand, ingeniør Christiansen, til. I 1950érne flyttede de virksomheden til Svendborg Amtstidendes bygning i Sct. Nicolaj Gade 1B. Parret ofrede mange penge på at sætte lokalerne i stand til fabrikationen af fedtposerne, ligesom tidens løsen var mekanisering. Der blev indkøbt en PAVEMA trykpresse, der kunne procedure 60.000 ark af 12 styk pølsepapir om dagen.

Før da var fedtposerne lavet i hånden hos 75 damer, der sad i deres hjem. Poserne blev samlet en gang om ugen af en arbejdsmand på cykel med anhænger. Denne produktion blev nu også mekaniseret. En speciel posemaskine kunne nu fabrikere halvkilo poser i både pergament og i sølv- og guldfolio.

I 1973 holdt Gudrun Christiansen op, og firmaet blev overtaget af Viktor og Birgit Beltoft.

Hele Danmarks forbrug af fedtposer blev fremstillet i Sct. Nicolai Gade. Der var tale om poser, der kunne indeholde et halvt kilo ukrydret og krydret fedt, som blev solgt i butikkerne. På produktionsprogrammet var også bunde til lagkager, rondeller til frysehuse på slagterierne og kogefaste pergamentblokke, som anvendtes til kogte skinker. Der blev ligeledes produceret baconpapir, lidt større end pølsepapiret, som blev brugt i fremstillingen til sliced bacon. Der blev en overgang kørt 2,5 tons af denne artikel gennem maskinen om ugen.

Fabrikken i Sct. Nicolaj Gade begyndte med en snes ansatte og sluttede med fire. Produktionen gik nedad år for år, hvilket skyldtes de efterhånden mange fusioner af slagterierne, så der tilslut kun var et par giganter på markedet.

Svendborg Fedtposefabrik blev i 1989 solgt til Slagteriernes Fælles Køb. I 1991 indgik fedtposefabrikken i SFK´s storlager i Kolding og Viborg.

A/S Svendborg Avis, nabo i fedtposefabrikken, købte derefter ejendommen og indrettede diverse kontorer. I en periode havde Bent Fuglsangs legetøjsmuseum til huse i stueetagen, hvor nu Spar Nord har sin Svendborg filial.

Kilde: Historisk rids af Birgit Beltoft, 1991.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2019

Gå til toppen