Købmandsforretningen Landevejen 140

BryllupsbilledeKøbmandsforretningen i Oure o. 1910Ejendommen er formentlig opført o. 1905 af købmanden Jens Rasmus Jensen Bak, som nævnes i ejendomsprotokollerne fra 1909 og helt frem til 1945.

Købmand Bak døde i 1948.

I 1950 nævnes købmand Niels Madsen som indehaver.

Inger og Hans Aage Rasmussen 1977I 1952 blev forretningen købt af Inger og Hans Aage Møller Rasmussen, som året efter tilsluttede sig købmandskæden Centra.
I forbindelse med 25-års jubilæet i 1977 foretog købmandsparret en større ombygning og modernisering af forretningen. Efter Hans Aage Rasmussens død i 1978 førte Inger Rasmussen forretningen videre indtil 1982.

Fra 1982-1999 hed ejerne Bente og Johnny Larsen. I 1984 fik forretningen navneforandring til Dankøb, som var en sammenlægning af Centra og flere andre indkøbskæder.

Bente og Johnny Larsen - 1982Luftfoto 1959I de følgende år skete der en fordobling af omsætningen, dels efter lukningen af byens anden købmandsforretning, dels på grund af den nye Oure Idrætsefterskole, som modtog de første elever i 1987.

Der blev behov for både mere plads og et større varesortiment, og i foråret 1988 blev forretningen udvidet med 115 km2.
Fra 1997 ændrede forretningen navn fra Dankøb til Spar.

1. februar 2000 skiftede forretningen igen ejer. Den nye købmand var Kim Brandt, som fra starten indførte nogle markante ændringer. Forretningen skiftede navn fra Kwik Spar til Focus og blev døgnbutik med åbningstid fra 7-19 alle ugens dage.

I de følgende år forsøgte købmanden sig med forskellige konstruktioner:
  

Købmand Kim Brandt 20062000-2009: Focus/Merko under købmandskæden EDEKA

2009-2015: Kwik Spar/Let Køb under dagligvarekoncernen Dagrofa

1. marts 2015 måtte Kim Brandt lukke sin forretning på grund af faldende omsætning. Medvirkende årsager var angiveligt lukningen af Sct. Michaels Skole og liberaliseringen af lukkeloven.

Hermed forsvandt den sidste dagligvarebutik i Oure.

Købmandsforretningen Landevejen 158

Hans Jørgen Hvidtfeldtkøbmandhvidtfeldt2Omkring år 1900 driver Karen og Hans Jørgen Hvidtfeldt en såkaldt høkerforretning ved siden af et lille gartneri. Hans Jørgen Hvidtfeldt er desuden vejmand i sognet og ringer og graver ved Oure Kirke.
I ejendomsprotokollerne fra 1904-1920 nævnes han som købmand.

Efter hans død i 1923 førte Karen forretningen videre sammen med sønnen Henrik, som bl.a. kørte vareture ud til kunderne. Til forretningen hørte også en ESSO-benzintank – den første mellem Svendborg og Nyborg.
 
Karen Hvidtfeldt døde i 1952, 85 år gammel, og i 1957 valgte Henrik at overdrage
Ellen og Svend Børge HansenfKøbmandsforretningen - formentlig o. 1970orretningen til Ellen Hvidtfeldt og Svend Børge Hansen.

Ellen – også kaldet ”Bitten” – var datter Henriks søster Kirstine, og havde efter sin konfirmation været ansat som ”ung pige” hos sin mormor Karen Hvidtfeldt

Forretningen lukkede i 1984.

Købmandsforretningen Albjergvej 10

Købmand Myhre 1959Forretningen er formentlig startet o. 1909 af snedker Jens Hansen, som drev forretningen sideløbende med snedkervirksomheden.

Senere nævnes købmand Thomsen, købmand Johan Michleit og købmand Hans Andreas Myhre (1949), som også var sygekassekasser.

Købmand Myhre lukkede forretningen o. 1960.

Kilder:
Ejendomsprotokoller for Oure-Vejstrup Kommune
Birthe Kruuse: Oure - en landsby på Sydfyn.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2019

Gå til toppen