gudbjergbageri1Asger Ryg Hansen – også kendt som ”Bageren fra Gudbjerg” – blev udlært som bagersvend i 1929, og allerede året efter fik han sit første bageri i Bækmarksbro syd for Lemvig.

I august 1945 kom han til Gudbjerg, hvor han overtog bageri og forretning efter bagermester Otto Pedersen.

Det var et almindeligt landbageri med 3-4 ansatte, hvor man også bagte rugbrød og kørte ud med varerne.

I 1952 begyndte bagermester Ryg at sælge brød gennem købmandsforretninger, og efterhånden udviklede landbageriet sig mere og mere til en fabriksvirksomhed, som forsynede et stort opland med alt bagværk fra mørkt rugbrød og lyst franskbrød til tvebakker, sandkager, småkager, plumkager og tørkager.

gudbjergbageri2Da Asger Ryg i 1970 kunne fejre 40-års jubilæum som bagermester, havde han 8 salgsbiler, 22 ansatte og en årlig omsætning på godt 4 mio. kr. Efter investeringer i moderne maskiner, bl.a. den mest moderne franskbrødsmaskine på Fyn, blev der produceret mellem 1200 og 1400 franskbrød pr. nat. Endvidere blev der solgt dybfrosne rundstykker og krydderboller bl.a. til rederiet ØK.

I 1971 lukkede brødudsalget i Gudbjerg, så man helt kunne hellige sig produktion og udbringning af brød.

I 1972 blev bagermester Ryg medlem af aktieselskabet Dansk Kageservice, som blev dannet med det formål at koordinere grossisternes opkøb af brød og kager. Planen var at omdanne selskabet til en indkøbscentral, der skulle importere kager fra andre lande. Det var også tanken at opkøbe danske kagefabrikker, så man kunne rationalisere ved at lade hver fabrik have sit speciale.
I 1974 fik Asger Ryg eneforhandling af produkter fra det svenske småkagefirma Pågens.

gudbjergbageri3Det var lykkedes for Gudbjerg-bageren at forene godt gammeldags håndværk med moderne teknik og produktivitet. I 1976 var bageriet således det største i branchen på Fyn med en omsætning på omkring 10 mio. kr. og en tæt kundekreds på hele Fyn og i det jyske trekantområde. Desuden et betydeligt salg i ind- og udland, bl.a. med leverancer til rederiet A.P. Møllers skibe og det odenseanske sygehusvæsen. Der var 28 ansatte, heraf en del ufaglærte kvinder på deltid.
Også Asger Rygs 3 sønner, Svend, Poul og Knud, var ansat i virksomheden. Knud Ryg stod for småkageafdelingen, der havde til huse i det nedlagte Stubshoved Mejeri, Svend Ryg ledede sammen med faderen gærdejsafdelingen i Gudbjerg, og Poul Ryg stod for salgsvognene fra brødfabrikken.

Ved 50-års jubilæet i 1980 beskæftigede virksomheden 34 medarbejdere og havde en omsætning på omkring 20 mio. kr. 12 vogne kørte over hele Fyn – 6 med ”det daglige brød” fra gærdejsbageriet og 6 med småkager. Den øgede produktivitet betød at det blev nødvendigt at opføre nye lokaler på 500 m2 i tilknytning til bageriet.

I september 1982 kom Asger Ryg imidlertid i så store likviditetsproblemer, at han måtte bede sine kreditorer om en betalingsstandsning. Årsagen skyldtes især konkurser hos brødfabrikkens kunder.

gudbjergbageri4Afsætningen var der ingen problemer med, da brødfabrikken kunne sælge alt det brød, der blev produceret. Tidligere på året var kage-agenturet blevet skilt fra med sønnen Knud Ryg som ejer.

Det lykkedes dog Asger Ryg at indgå en akkordaftale, som blev godkendt af langt de fleste af kreditorerne, bl.a. skattevæsen og toldvæsen.

Efter et par år var bagermester Ryg nu så velkonsolideret, at han planlagde et nybyggeri på 400 m2 bag den eksisterende virksomhed.
Derfor kom det som en overraskelse, da den 75-årige bagermester i slutningen af februar 1985 lukkede sin forretning og indgav konkursbegæring til skifteretten i Svendborg.

Det skete som en reaktion på at syv bagersvende nogle dage forinden var gået i strejke i protest mod uregelmæssige lønudbetalinger og manglende indbetaling af feriepenge.
En rekonstruktion af firmaet blev hurtigt opgivet.
Sønnen Knud Rygs grossistvirksomhed ”Asger Ryg Kager” fortsatte uberørt af faderens konkurs.

Asger Ryg rejste senere tilbage til Jylland, hvor han døde i 1994, 83 år gammel.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2020

Kilder:
Johnny Wøllekær: Fynske Landbagere gennem 100 år
Artikler fra Svendborg Avis/Fyns Amts Avis, 1960-1994      

Gå til toppen