højlundmølle1Højlund Mølle lå oprindelig i Brændeskov, men blev flyttet til sin nuværende plads i Gudbjerg i 1866.

I årene fra 1866 til 1917 var der 3 ejere/forpagtere af Højlund Mølle:
Niels Pedersen 1866-1883
Jens Peder Frandsen/Christian Køhler 1885-1898
Hans Frederik Jensen 1898-1917

Niels Pedersen stammede fra Tved og havde nogen erfaring med mølleri, dels som betjent ved Bjørnemose Mølle og som møllersvend på Thurø.
I 1882 blev der indgivet konkursbegæring, og året efter solgte Niels Pedersen ved en auktion en stor del af familiens indbo, og det menes, at familien efterfølgende er udvandret.

højlundmølle2Den næste møller var Jens Peder Frandsen, som i 1885 købte retten til skødet på møllen. I 1889 forpagtede han møllen ud til sin svigerfar, møller Chr. Køhler, Hesselager. Køhler var en driftig mand, og sammen med sin svigersøn, mølleejeren, gjorde han alt for at få Højlund Mølle på fode igen.

Han åbnede et bageri og konditori på møllen, hvorfra der efter bestilling blev leveret større kager dels fra bopælen, dels fra udsalgsstederne i Svindinge, Gudbjerg, Ellerup, Gudme, Brudager og Hesselager.
Også en urmagerforretning blev der - i en kort periode - plads til på møllen. Det var Køhlers søn, Jens, som fik ideen.
Christian Køhler opsagde sin forpagtning af møllen i 1895.

Den nye mølleejer, Hans Frederik Jensen, kom til Gudbjerg fra Tommerup sammen med sin kone og 3 børn.
   
højlundmølle3I 1899 indrykkede møller Jensen en annonce i avisen: ”Vindmølle til salg. Hollandsk Vindmølle, hvor der tillige er indlagt Dampkraft, til Salg”. Han oplyste yderligere, ”at den maler mindst 40 Tdr. Korn daglig, den årlige Omsætning af Foderstoffer er 30.000 Kr.”, og ”til Møllen hører et mindre Jordareal”
Om det var hans egen mølle eller en anden, vides ikke. Han blev i hvert fald boende i yderligere 18 år og søgte med passende mellemrum møllersvend, møllekusk, karl og pige.

Slægten Hansen

højlundmølle9I 1917 solgte Hans Frederik Jensen Højlund Mølle til Karl Jakob Hansen, som kom til Gudbjerg fra Snøde på Langeland sammen med hustruen Magda.
Han var en udadvendt og respekteret person, og han var sognerådsformand i Gudbjerg i perioden 1946-1954.

I 1924 fik møllen en ny hat og der blev installeret en 20-22 HK Deutz dieselmotor.

I 1933 blev der bygget nyt beboelseshus.

Foruden Højlund Mølle var der i Gudbjerg også en vandmølle, som lå i den anden ene af byen, og der eksisterede naturligvis en vis konkurrence mellem de to kornmøller. Som den fremsynede møller han var, fandt møller Hansen på nye initiativer, og han var således den første, der begyndte at handle med foderstoffer.

højlundmølle5højlundmølle4I 1958 blev møllen overtaget af Karl Hansens søn, Hans Mogensen Hansen.

Samme år blev den fredede Egeskov Mølle, også kendt som ”10-krone møllen”, ødelagt under en voldsom storm.

Under genopbygningen fandt eksperterne ud af, at toppen af Højlund Mølle passede perfekt til Egeskov Mølle. Der blev derfor indgået en aftale om, at møllehatten fra Højlund Mølle blev flyttet til Egeskov Mølle, og Højlund Mølle blev forsynet med et tag, for der var man for længst gået over til mere moderne driftsformer.

I 1960 blev der opført nye lagerbygninger.
højlundmølle10Hans Hansen døde pludselig i 1980, og med dags varsel overtog sønnen Claus Hansen ledelsen af møllen som bestyrer – fra 1985 som ejer. Han havde egentlig andre planer for sin fremtid, idet han nærmede sig sin eksamen som cand. polit.

I de følgende år udbyggede Claus Hansen møllen kraftigt, bl.a. med et korntørreri til 12 tons korn i timen. Omsætningen steg fra 7 mio. i 1980 til 47 mio. i 1997.

Handel med korn- og foderstoffer, fast brændsel (kul og koks), fyringsolie samt et par specialer på hjul, nemlig containerkørsel og slamsugning. Senere også kunstgødning og plantebeskyttelsesmidler.

højlundmølle7højlundmølle61982: EDB indføres

1986: Ny lagerhal til korn på 1530 m2.

1994: Udvidelse af lagerhallen og ny kontorbygning på 140 m2.

1995: Overtagelse af Helenemøllen i Fåborg som filial af Højlund Mølle.

1996: Ny lagerhal til korn og træpiller på 1530 m2 – senere også salg af fyringsanlæg til træpiller (Stroker-fyr) med automatisk indførsel af træpillerne.
Salget af træpiller startede 1. januar 1998, og 5 år senere udgjorde salg af brændsel 50% af omsætningen. Seks biler kører rundt på Fyn i fast rutefart.

højlundmølle81996: Udvidelse af butikken med foder og husdyrartikler – nu også lørdagsåbent.
Ny filial i Måre i lejede lokaler.

2007: Salg af bio-olie, som er et CO2 neutralt brændsel.

Efter Claus Hansens død i 2017 blev det sønnen Henrik Bjerggaard Hansen, som sammen med
hustruen Heidi overtog ledelsen af virksomheden – nu på 4. generation af Hansen-familien.

Højlunds primære forretning er stadig træpiller, som nu importeres fra Estland, Rusland, Polen og Sverige. Foruden virksomheden i Gudbjerg er der butikker i Fåborg, Årslev, Haarby og Aarup.

2019: Opkøb af Ryttershoppen i Svendborg med efterfølgende udvidelse og renovering af butiksområdet i Gudbjerg.

Virksomheden har i dag 17 ansatte.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2020

Kilder:
Artikler fra Fyns Amts Avis 1981-2019
Ellen Byriel, Sønderhald Egnsarkiv

Gå til toppen