1.del

skaarup_sogneraadI 1870 opstod der et nyt parti udenfor folketinget, det var Socialdemokratiet. Snart efter opfordrede man herfra til, at lokale kræfter rundt om i landet skulle danne lokale partiforeninger, hvor medlemmerne kunne vælge kandidater, diskutere og opbygge partiet. Formålet var også ar være modpol til andre partier som varetog bøndernes og godsejernes interesser. Det var også i disse år mange fra landet flyttede til byerne under kummerlige forhold, i et forsøg på at finde arbejde. I 1884 blev partiet repræsenteret i folketinget første gang, men vi skal helt hen til 1924 inden partiet fik deres første statsminister, og det var Thorvald Stauning.

Men hvordan gik det her i Skårup? Den 20. september 1906 blev der afholdt et folkemøde i Skårupøre med det formål at oprette en socialdemokratisk forening i Skårup. Det blev besluttet at 5 mand skulle forberede det fornødne til d. 6. oktober, hvor love blev vedtaget og bestyrelse valgt. Formand blev murer Mads P. Madsen fra Ø. Åby. skaarup_sogneraadDer var 28 medlemmer fra starten, og Madsen var formand i 10 år. Herefter overtager husmand P.C.Petersen formandsposten de næste 25 år. Fra 1906 til 1916 er der ikke bevaret nogen protokol, kun få notater om hvad der er sket på de første par møder, men noget tyder på at det kørte på ret lavt blus. På den første side i den nye protokol, der starter d. 8. juli 1916 står følgende: De gamle gulnede Blade og Skrivebøger vidner om, at det har været meget vanskeligt at holde Orden i Foreningens ledelse og Økonomi. Men trods Besværligheder lykkedes det dog at redde Foreningen fra Undergang, idet der til enhver tid var en Stab af trofaste Partifælder der styrede Skuden igennem Storm og Magsvejr. (citat slut) Foreningen var nærmest ingenting på det tidspunkt, og man udsendte indbydelser til gamle medlemmer og til folk der kunne tænkes at ville melde sig ind. Man startede helt forfra, efter datoen på fanen var det den 8-7 1916, og man kalder det den første generalforsamling der bliver afholdt d. 30. september med 30 medlemmer. Der skulle på det tidspunkt betales kr. 2,46 til hovedforbundet i kvartalet, og medlemskontingentet var for mænd 40 øre og for kvinder 20 øre i kvartalet, men så kom der også èn rundt og krævede op hvert kvartal. Der kan ikke have været ret mange medlemmer året forinden, for regnskabet viser indtægt på kr. 8,40 og en udgift på kr. 7,46 altså en beholdning på 94 øre. I 1917 blev gamle og syge kontingent fri og man besluttede at P.C. skulle opstilles til sognerådet og kom ind. Ved sogneråds valget d.3 marts 1921, hvor der blev gjort et stort forarbejde, blev der stemt sådan i Skårup: Socialdemokratiet 100 (1) konservativ og venstre 380 (6) afholdslisten 80 (1) blandet liste 35 (0) radikale (0 (1). Sådan var magt fordelingen i Skårup sogneråd og det holdt stort set til kommune sammenlægningen i 1970. Socialdemokraterne havde dog 3 på et tidspunkt. Bestyrelsen gjorde et kæmpe arbejde for at holde foreningen kørende, og i 1935 beslutter bestyrelsen at arrangere kørsel i bil på valgdagen. Det er også denne vinter man afholder vinterfest med flgl. Program: Kl.7 filmforevisning, kl. 8 oplæsning eller foredrag, kl. 9 dans til kl.2. billet pris kr. 1 og overskud går til en fane man gennem et stykke tid har sparet sammen til. Året efter kan man købe en fane som bliver indviet d. 18-7 1936.

Sidst i 30erne får man også lidt gang i en ungdomsafdeling, men det ebber hurtigt ud på grund af militærtjeneste blandt de unge mænd. I 1939 runder foreningen 100 medlemmer efter en kampagne.

skaarup_skiltMange ting diskuteres under arbejdsløsheden i 30erne, og kommunen kritiseres for ikke at betale sine vejfolk hvad de skal have, samt at de har folk beskæftiget der ikke er i fagforening. I krigsårene er det svært at holde på medlemmerne da der må holdes møder for tyskerne, og nogen har ikke råd til kontingent som nu er kr. 1,50 for mænd og kr. 1 for kvinder pr. halvår.

I 1951 er der 102 medlemmer og på grund af den gode tilslutning prøver man igen med en ungdomsafdeling og et kvindeudvalg. Ungdomsudvalget fik ikke lang levetid, men kvindeudvalget som skulle føre eget regnskab fik bedre fat. Deres regnskab skulle selvfølgelig revideres af mænd fra hovedbestyrelsen.

Hvordan det går kvinderne og partiet kan du læse om i del 2.

Af Richard Sørensen. 2007

Gå til toppen