2. del

Vi er stadig i 30erne og partiet fik oprettet et kvindeudvalg. Og hvad skulle dette udvalg så lave? Ja der ingen steder skrevet noget om, at de skulle beskæftige sig med politik, men derimod arbejdede kvinderne for at få lavet en husmoder afløsningsordning. Og ved hjælp af sognerådet blev ordningen gennemført i 1957. Dernæst arbejdede kvinderne med sykurser, og det lykkedes at få så mange tilmeldinger at der måtte oprettes 2 hold et par vintre i træk. Men i 1962 måtte også dette udvalg stoppe.

Midt i 60erne fik partiet dog 3 mandater i sognerådet. Det var så snært med det sidste mandat at det afhang af 1 stemme om den var gyldig eller ej. Der kom 3 nye i sognerådet, og de afgående blev takket for 8 og 19 års arbejde i rådet. Det var også ved dette valg at partiet fik den første kvinde i rådet. Trods nedgang i medlemstallet var der en lille fast flok der holdt ved og gjorde arbejdet, og det var her med de 3 nye der skete et generationsskifte. I 1967 var der 44 mænd 15 kvinder og 14 pensionister som medlemmer, og nu kommer der en ny udfordring på banen nemlig kommunesammen-

lægningen. Man ville jo gerne påvirke sognerådet til at gøre det rigtige, nemlig sammenlægning med Svendborg og ikke Gudme, som nogen mente rådet gerne ville. Det gik der meget tid med især da sognerådet ikke ville informere borgerne om hvad de havde tænkt sig. Her gik socialdemokraterne sammen med byens borgerforening og rettede henvendelse til kommunallovskommissionen, som gav sognerådet besked på at informere deres borgere. Der blev nu i en meget lille annonce i avisen indkaldt til borgermøde. Ved en afstemning blandt borgerne var der flertal for Svendborg og sådan blev det. Ved byrådsvalget blev gartner Arne Sig første mand i byrådet for partiet fra 1970.

Socialdemokraterne i Skårup har altid haft en mærkesag og det var opstilling til menighedsråds valg, som i alle årene gav valg til 2-3 personer. I 1978 er der èn der takker af efter 24 år i menighedsrådet.

sidste_formandI 1980 er der kun 52 medlemmer tilbage, men den faste kerne holder dog ved selvom det er svært. Hen i 80erne bliver det endnu sværere at skaffe medlemmer, især unge, selv om formanden gjorde en ihærdig indsats for at skaffe medlemmer, men lige lidt hjalp det. Pludselig er der 5 der melder sig ud, og lidt efter går 3 fra bestyrelsen i utide. Fra 1985 hvor der kun er 2 til generalforsamling foruden bestyrelsen, bærer arbejdet alligevel frugt. Fra 35 får man sig kæmpet op på 50 medlemmer. Efter hånden diskuteres emner fra Svendborg by, da der ikke er ret stor politisk aktivitet i Skårup. Måske skyldes det også manglende valg af en lokal person fra Skårup. I gennem 90erne kæmpes der rigtig meget for at holde liv i foreningen for i 1992 er der kun 40 medlemmer. Den sidste formand Marianne Ellehauge gør et godt arbejde i disse tider og er meget tæt på at komme i byrådet, men mangler 2 stemmer og er dermed første suppleant og deltager dermed i mange byrådsmøder efter den store sammenlægning. I 2008 slutter man sig sammen med andre partiforeninger i Svendborg storkommune, det er vel også naturligt nok. Dermed blev den første formand gennem 25 år

P.C.Petersen Socialdemokraternes første mand i sognerådet og den sidste formand Marianne Ellehauge blev den sidste i byrådet efter flere år uden nogen lokal valgt person. Læs om P.C. Petersen andet sted.

Af Richard Sørensen. 2008

Gå til toppen