Dato og årstal for foreningens start er ikke oplyst.
Den ældste kendte protokol begynder den 22. marts 1920, hvor der er bestyrelsesmøde i Brudager Forsamlingshus.

Bestyrelsen konstituerede sig med Johannes Henriksen som formand og Mads Ball Jørgensen som næstformand.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer var:

Peder Møller
Lars Hansen
Hans Peder Rasmussen
Marie Rosager

Der har altså forud været holdt en generalforsamling, hvor ovennævnte 6 personer er blevet valgt.

 Foreningens formænd:

Brudager_Venstrevlgerforening_2Brudager_Venstrevlgerforening_5Brudagervenstrevlger1Brudager_venstrevaelger6Johannes Henriksen 1920-1922

Gdr. Jens Mikkelsen, Fredegård, 1922-1932

Gdr. Hjalmar Ullerup, Ejbygård, 1932-1941

Gdr. Niels Galsgaard 1941-1955

Gdr. Verner Freltofte, Højagergård, 1955-1960

Gdr. Kristian Hansen 1960-1962

Husmand Hans Kristian Berntsen, Gravvænge 1962-1966

Gdr. Rasmus Peder Kiel Nielsen, Krogagergård, 1966-1968

Gdr. Peter Jensen, Sortemosegård, 1968-1969

I 1969 valgtes Hans Kristian Berntsen til formand, men kunne ikke modtage valget, da han fraflyttede kommunen.
I stedet valgtes vognmand Gunnar Hansen.

I januar 1969 blev det foreslået at sammenlægge Brudager Vælgerforening med vælgerforeningen i Gudme, men forslaget blev forkastet på den efterfølgende generalforsamling.

Brudager_Venstrevlgerforening_4I januar 1970 blev forslaget igen fremsat ved et møde på Gudme Hotel, hvor vælgerforeningerne fra både Gudme og Brudager deltog.

Ved generalforsamlingen den 3. februar 1970 blev det vedtaget at sammenlægge de to foreninger til Gudme-Brudager Venstrevælgerforening.

Den sidste bestyrelse i Brudager Venstrevælgerforening bestod af følgende:

Gunnar Hansen (fmd.) - Marie Freltofte - Peder Andersen - Anni Christiansen - Bent Jørgensen (suppleant) - Valter Sørensen (suppleant)

Gudme-kredsens folketingsmand gennem 42 år (1919-1961), Jens Chr. Jensen-Broby, var en hyppig taler ved foreningens årlige generalforsamlinger. Hans mål var at besøge kredsens 16 sogneforeninger én gang om året, og han meldte kun afbud ganske få gange. Selv under besættelsen fra 1940-1945 levede han alle årene op til sit mål. Under sine besøg var han indkvarteret privat hos foreningens medlemmer.

Holger Knudsen/Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2011

 

 

 

Gå til toppen