Det vides ikke, hvornår foreningen er stiftet. Den ældste protokol tager udgangspunkt i en medlemsliste fra 1917, som viser at foreningen på det tidspunkt har 52 medlemmer.
Den første generalforsamling, som nævnes i protokollen finder sted den 7. marts på Gudme Hotel. Det fremlagte regnskab godkendes, og der foretages valg til bestyrelsen. Den afgåede bestyrelse genvælges.

Til bestyrelse er valgt følgende:

Gudmevenstrevaelger5
Gdr. Rasmus Kohave, Galdbjerg
Gmd. Rasmus Larsen, Gudme
Sognefoged Kristen Nielsen
Tømrer Hans Peder Tangaa
Gmd. Mikael Hansen (formand)

Foreningen må altså være startet før 1917.

Foreningens formænd:


Gudmevenstrevaelger6Gudmevenstrevaelger3Gmd. Mikael Hansen, Hvidegård, 1917 – 1921

Snedker Niels Nielsen, Gudme, 1921-1926

Gmd. Christian Espesen. Galdbjerg, 1926-1932

Smed Carl Nielsen, Galdbjerg, 1932-1950

Kommunekasserer Carl Jørgensen, Gudme, 1950-1951

Gdr. Hans Frederik Hansen, Galdbjerg, 1951-1955

Gdr. Kristen Hulgaard, Galdbjerg, 1955-1961

Gudmevenstrevaelger4Gudmevenstrevaelger2Gdr. Kaj Mussmann, Galdbjerg, 1961-1962

Skoleinspektør E. Juul Eriksen, Gudme, 1962-1965

Gdr. Ejner L. Nielsen (Bråmose), Gudme, 1965-1970

Ved generalforsamlingen i 1919 suppleredes bestyrelsen med to nye medlemmer:

Gmd. Kristian Espesen og gmd. Lars Jørgen Larsen.

Christian Espesen blev i 1957 udnævnt til æresmedlem.

Ved generalforsamlingen i 1963 blev det besluttet, at antallet af bestyrelsesmedlemmer skulle ændres fra 7 til 5.

Gudme-kredsens folketingsmand Jens Chr. Jensen-Broby var en hyppig taler ved de årlige generalforsamlinger.

5. juni 1967 (Grundlovsdag):

Foreningens 50-års jubilæum markeredes ved en sammenkomst på Hesselager Hotel med taler af folketingsmedlem og statsrevisor Kresten Damsgaard, formand for Gudme-kredsen, sognerådsformand Otto Dinesen og kredskandidat, sognerådsmedlem Kr. Nybo Andersen.

Man må så konstatere, at markeringen at 50-års jubilæet ikke var historisk korrekt.

Den sidste bestyrelse før sammenlægningen bestod af følgende:

Ejner L. Nielsen, Gudme (fmd.) – Kristen Hulgaard, Galdbjerg – Niels Gunnar Hansen, Galdbjerg – Asger Buch Hansen, Gudme – E. Juul Eriksen, Gudme – Gerhard Mortensen, Gudme – Ole Bruun, Gudme – Hans Hulgaard, Galdbjerg (repræsentant for V.U.)

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer stadigvæk er 5 – som besluttet i 1963 – må suppelanterne her være medregnet.

Medlemstal 1970: 98

3. februar 1970: Generalforsamlingen vedtog at nedlægge Gudme Sogns Venstrevælgerforening - efter 53 års virke, som der står i protokollen – og sammen med Brudager Venstrevælgerforening danne en ny forening med navnet Gudme-Brudager Venstrevælgerforening.

Holger Knudsen/Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2011

 

 

Gå til toppen