Svendborg Firma Sport blev i 1951 stiftet på et møde mellem fem foreninger fra firmaerne DSB, Langes Jernstøberi, Harald Halbergs Tobaksfabrikker, Tekstilfabrikken og Posten.

Faciliteterne var i de første år meget trange, da medlemmerne klædte om i et ottekantet klubhus, som havde tilhørt arbejderklubberne, der spillede i Dronningemaen. Midlerne var små og spille-gilderne var en god og populær indtægtskilde. Interessen derfor var så stor, at selv i bruserummene sad folk med deres kort, ligesom også kaffen blev serveret ”under bruseren”. At Svendborg Firma Sport også havde sine modstandere, ses af, at F.B.U. omkring 1960-erne nedlagde forbud mod at deres spillere kunne deltage på firmahold.

I 1966 fik firmasporten foræret en barak af Halbergs Tobaksfabrik, hvorefter et egentligt klubhus-byggeri kunne påbegyndes på Dronningemaen.

Bordtennis og fodbold var de første idrætsaktiviteter under Svendborg Firma Sport. Derefter fulgte skydning og efterfølgende en række af andre aktiviteter som badminton, dart, vollyball og folkedans. Udviklingen tog særlig fart efter at foreningen blev optaget i Dansk Firmaidrætsforbund, og firmasporten kunne få andel i tipsmidlerne.

Med tiden var forholdene for trange på Dronningemaen og i de haller som firmasporten havde aftaler med. Derfor var der stor stolthed, da Svendborg Firma Sport kunne indvie Tåsinge Hallen i 1972. Herefter var forholdene til såvel indendørs- som udendørsaktiviteter ideelle, og der blev plads til firmasportens administration i hallen, og kontorhjælp blev ansat.

Ved 40 års jubilæet i 1991 bestod organisationen af 115 arbejdspladser med en medlemsskare på 1700 personer.

Ud over de traditionelle idrætsaktiviteter, har Svendborg Firma Sport forstået at forny sig i takt med tidernes trends, hvori bl.a. indgår familieaktiviteter. Foreningen har således i en lang årrække selv arrangeret ”Kom og vær med”-stævnerne, som med en vis ret kan kaldes firmasportens ”slagskib”. Der er ligeledes blevet samarbejdet med andre klubber og foreninger om f. eks. ”Svendborgsund-marcherne” (fra 1973) og ”Tour de Pedal”, der senere er omdøbt til ”Danmark Stafetten”.

Gennem de senere år er antallet af firmaer på Sydfyn faldet drastisk, og dermed også antallet af aktive udøvere under Svendborg Firma Sport. I 2010 er der således kun ca 50 arbejdspladser invol-verede. Det mærkes tydeligt at idrætsklubberne under de enkelte arbejdspladser også bliver mindre og mindre. Finanskrisen og den store arbejdsløshed har sat sine spor, samtidig med, at interessen for at deltage i holdsport er på tilbagetog. For år tilbage var håndbold og fodbold de store magneter, men i dag har Svendborg Firma Sport kun 2 fodboldhold og ingen håndbold på programmet. Badminton har fortsat et rimeligt tag i folk, men ellers dyrkes nu i højere grad bowling, zumba og lignende.

Fra Svendborg Firma Sport forlyder det, at ”slagskibet” ”Kom og vær med”-stævnerne fortsat har en vis tiltrækningskraft, om end det er langt mindre stævner end tidligere. Eksempelvis oplyses, at også fra Tyskland kunne der før i tiden komme flere busfulde deltagere til stævnerne, medens man i dag er nede på en enkelt bus.

Gå til toppen