I lighed med Vejstrup kreds blev der i 1866 stiftet en skyttekreds i Brudager, hvor der var medlemmer fra både Brudager og Gudme. Kredsen startede med både skydning og gymnastik. Skydningen foregik på ”Stubshoved” i Gudme. Den første delingsfører var senere gdr. Lars Jørgensen, Gudme, så det kan konstateres, at der har været idrætslige aktiviteter i og omkring Gudme helt tilbage til 1866.Ggudme Gymnastik 9

I 1885 begyndte udskillelsen fra Brudager til Gudme, idet der i dette år blev øvet gymnastik i Gudme, og i 1887 blev der tillige øvet våbenbrug i Gudme. Der foreligger ikke helt nøjagtige oplysninger, om der blev dannet en selvstændig forening i årene 1885 – 1890, men friskolelærer Martin Dyrholm stod som formand for det arbejde, der foregik i Gudme.

Sognets kvinder skænkede den nystiftede forening en fane med indskriften: ” GUD RAADER FOR VOR LYKKE ”. Fanen er med træspyd og bærer ingen faneplader. Den opbevares på Gudme Lokalhistoriske Arkiv.

Gudme Gymnastik 1I 1890 blev der stiftet den egentlige skytte- og gymnastikforening i Gudme, kreds 70 under Svendborg Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (S.A.S.G. & I.) med gdr. Michael F. Hansen som formand. Han fortsatte som formand til 1909. I 1891 blev det første øvelseshus bygget i Gudme.

I perioden indtil 1920 var der ca. 30 skytter i foreningen, og forsamlingshuset i Gudme blev benyttet til gymnastik for karle og piger.

I 1920 blev foreningen omdannet til GUDME GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING. Formanden i 1920 blev Laurits Rosager, der inden for 2 perioder beklædte formandspladsen i 25 år. Foreningen har i tiden indtil 1972 haft følgende andre formænd: Harald Møller, Erland Nielsen, E. Diederichsen, Thomas Bang, Gunnar Pedersen, Verner Jeppesen, Preben Kiel Jensen, Jørgen Pedersen, Poul Simonsen og Mogens Lønberg.

Her er et lille udvalg af, hvad der skete i foreningen i årene 1920 – 1972:

Gudme Gymnastik 2Gudme Gymnastik 3Der findes ingen protokol for tiden 1920 – 1935, men det fremgår af forskellige notater, at gymnastikken havde en vældig udbredelse i disse år.

1936:
Kontingent for børn 50 øre pr. halvår og for voksne 1 kr. pr. halvår. Det kostede 1 kr.
at deltage i folkedans i 1 sæson.

1937:
Håndbolden er i gang. Gudme Gymnastik:- og Idrætsforeningforening lejer en håndboldbane af Jens
Madsen, ”Sølyst”, for en 10-årig periode. Der arrangeres håndboldstævne på den nye bane den 12. september 1937 med deltagelse af 15 hold.

1938:
Gudme Gymnastik 4Gudme Gymnastik 5Der indkøbes en 7- meters kanalrullemadras til gymnastik.

1943:
Gymnastikken går fortsat godt. Der er nu i alt 100 gymnaster i foreningen.

1948:
Den nye sportsplads bliver taget i brug, og der indkøbes rekvisitter til fri idræt. Der
bliver nedsat et håndboldudvalg. Der indkøbes nye blå og hvide håndboldtrøjer.

1950:
Gudme Gymnastik 8Sportshuset blev bygget. Kommunen anskaffede en motorplæneklipper, og de 4  herrer i bestyrelsen klipper sportspladsen.

1951:
Der anskaffes vinrøde trøjer til håndbolddamerne.
Der afholdes præmieskydning i forsamlingshuset.

1952:
I vinterturneringen blev herrerne placeret som nr. 1 i deres kreds, og damerne som nr. 2 i deres kreds med samme antal point som nr. 1.
Det årlige pokalhåndboldstævne 2. pinsedag startede i 1952.

1953:
Gymnastikken har de sidste år næsten ligget helt stille, men nu forsøges der igen med gymnastik i foreningen. På grund af konflikt med KODA vedrørende afgift for afholdte baller, blev det vedtaget at indgå kontrakt med KODA.

Gudme Gymnastik 61955:
Herrehåndboldholdet vinder danmarksmesterskabsturneringen i Ollerup.

1957:
Der bliver startet drengefodbold.
Mogens Lønberg indvælges i bestyrelsen og vælges i 1960 til formand, hvilket han fortsætter med – med 1 års undtagelse – indtil sammenlægningen i 1972.

1959:
Foreningen køber en ny fane. På dugen står der: G.I. GUDME Stiftet 1890.

1963:
Håndbolden er fortsat foreningens dominerende aktivitet. Til turneringen er tilmeldt 3 herrehold, 1 damehold, 2 pigehold og 2 drengehold.
Der blev foretaget fastelavnsridning på hest i Gudme og Galdbjerg. Hele fastelavnsarrangementet gav et overskud på 1.084 kr.

Gudme Gymnastik 71965:
Nu er fastelavnsoptoget blevet motoriseret, og hestene er udskiftet med traktorer.

1966:
Johannes Hansen overtager kassererjobbet.

1968:
Der har tidligere været afholdt 2 spillegilder om året, men fra efteråret 1968 afholdes der spillegilde med jævne mellemrum. Der bliver nedsat et selvstændigt spillegildeudvalg.

1969:
Der valgtes et badmintonudvalg.

1971:
Det blev vedtaget at starte fodboldsamarbejde med Oure Skytte- og Gymnastikforening fra næste sæson.

1972:
Fodboldsamarbejdet startede, og samtidig startede også håndboldsamarbejde med Oure Skytte- og Gymnastikforening, hvor der det første år deltog 12 hold i turneringen.
Ved generalforsamlingen den 8. november 1972 blev det enstemmigt vedtaget at lægge foreningen sammen med Oure Skytte- og Gymnastikforening. På en ekstraordinær generalforsamling den 13. december 1972 blev de 2 foreninger sammenlagt til én forening under navnet OURE-GUDME IDRÆTSFORENING.

Kilde: Jubilæumsskrift 1990

Link: www.ouregudmeif.dk  

Finn Sandgaard/Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2012

 

         

         

         

 

Gå til toppen