O.G.I.F. 6Oure-Gudme Idrætsforening blev stiftet den 13. december 1972 ved sammenlægning af Oure Skytte- og Gymnastikforening og Gudme Gymnastik- og Idrætsforening.

Den første bestyrelse i den nye forening blev sammensat således:
Formand Ejvind Freltofte, næstformand Jørgen Andersen, forretningsfører og kasserer Johannes Hansen, håndboldudvalgsformand Mogens Lønberg,  fodboldudvalgsformand Preben Juhl Rasmussen, badmintonudvalgsformand Margit Kiel Jensen, skydeudvalgsformand Johannes Hovmand, gymnastikudvalgsformand Christian Nielsen og initiativudvalgsformand Peder Nielsen. Revisorer Verner Jeppesen og Finn Sandgaard.

Her er et udpluk af, hvad der er sket i foreningen i de første 40 år:

1973:
ogif7Af medlemmer under 25 år havde foreningen det første år i alt 106 gymnaster, 47 badmintonspillere, 19 skytter og 119 fodboldspillere. Foreningens formue var ved sammenlægningen på i alt 8.800 kr.
En konkurrence om foreningens klubemblem blev vundet af Aase Lønberg.
Den første OGIF-Cup i indefodbold blev afviklet med 130 tilmeldte hold. I marts måned blev afholdt det første møde om sammenlægning af håndboldafdelingen med Gudbjerg Idrætsforenings håndboldafdeling. Sammenlægningen blev godkendt af bestyrelsen i maj måned, men blev først endeligt godkendt på en stiftende generalforsamling den 18. december 1973, idet den første aftale blev forkastet af F.H.F. og S.A.S.G.&I, der forlangte, at der blev udarbejdet egentlige vedtægter.
Sammenslutningen f
ik betegnelsen G.O.G.
Der blev etableret lysanlæg på Oure Stadion.

ogif101974:
Johannes Hovmand, der i 1965 blev æresmedlem i Oure Skytte- og Gymnastikforening, blev udnævnt til æresmedlem i O.G.I.F. for arbejdet for ungdommen gennem 46 år. Aage Clausen blev ny formand for skydeafdelingen.

1975:
Der blev etableret volleyball under badmintonafdelingen. Elin Sandgaard blev ny formand for gymnastikafdelingen. I Gudmehallerne startede et morgendamehold i gymnastik.
I sæsonen 1973/1974 havde foreningen i alt 142 gymnaster, 60-70 badmintonspillere, 120 fodboldspillere og 30 skytter. Initiativudvalget havde et overskud på 47.360 kr., så foreningens formue pr. 31. december 1974 var steget til 44.907 kr.

1976:
Der blev indrettet en ny 15-meter skydebane i kælderen på Sct. Michaels Skole.

1977:
Der laves en forsøgsordning med fodboldsamarbejde mellem Gudbjerg, Hesselager og Oure-Gudme for seniorer og ynglinge. Sammenslutningen får betegnelsen H.O.G.G.

1978:
Ejvind Freltofte går af som formand, og i stedet vælges Finn Sandgaard. Ejvind Freltofte fortsætter som den ene af foreningens revisorer. Karen Rosenberg bliver gymnastikudvalgsformand.
Foreningen modtager en ny juniorfane fra Danmarks Samfundet.

ogif81980:
Sportspladsen i Oure bliver renoveret.
Bjarne Nielsen bliver formand for skydeudvalget.

1981:
Volleyball-afdelingen bliver ophævet på grund af manglende deltagelse.

1982:
Elin Sandgaard tiltræder som formand for initiativudvalget efter Peder Nielsens død.

1983:
Forbrugermesse i Sydøstfynshallen. O.G.I.F. deltog med en stand, hvor der blev fortalt om foreningens tilblivelse og arbejde.
Badmintonafdelingen havde en tilgang på 40 puslingespillere, så der nu var 115 badmintonspillere.

1985:
Det var året, hvor vi for første gang hørte om et kommende idrætscenter med svømme- og idrætshal i Oure.

1986:
Det var året, hvor der blev startet pigefodbold.
Birgitte Østergaard bliver formand
for badmintonudvalget.

1987:
OGIF-Cup afvikles for 15. gang med 225 deltagende hold.
Foreningens medlemstal er det største nogensinde - i alt 506 medlemmer fordelt således: 120 badmintonspillere, 133 fodboldspillere, 230 gymnaster og 23 skytter.

1988:
Det nye idrætscenter i Oure bliver taget i brug.
En del fodbold- og badmintontræning
flyttes til Oure.
Idrætsforeningerne i området var enige om, at svømning i den nye
svømmehal bedst kunne gennemføres i én forening, så derfor blev der den 13. januar 1988 dannet en ny svømmeklub for hele området. Navnet blev Gudme Svømmeklub.

1989:
Badmintonafdelingen indleder samarbejde med Skårup Badmintonklub for seniorspillere. Der spilles turnering både indenfor amtet og indenfor FBK.
Anne Hansen bliver formand for gymnastikudvalget.O.G.I.F. 2

1990:
Foreningen fejrer 100-året for de oprindelige foreningers stiftelse i 1890.
Drengeholdet i indendørsfodbold bliver landsmestre indenfor D.D.S.G. & I.
Der startes en bordtennisafdeling med Torben Lønberg som formand.

1991:
Preben Juhl Rasmussen vælges som forreningens formand i stedet for Finn Sandgaard, der bliver forretningsfører. Finn Sandgaard afløser dermed Johannes Hansen, der har været forretningsfører i 25 år.

ogif91992:
Al ungdomsfodbold lægges ind under H.O.G.G.

1994:
Ældregymnastikken starter i Gudmehallerne, hvor et hold morgendamer også træner.
Søren Hansen bliver formand for badmintonafdelingen.

1996:
Der starter et samarbejde indenfor gymnastikken mellem Brændeskov-Brudager S.G. & I., Gudbjerg IF, Hesselager forenede Sportsklubber samt Oure-Gudme IF omfattende 3 fælles børnehold: 1 hold springpiger, 1 hold springdrenge og et hold rytmepiger. Træningen foregår på Vejstrup Ungdomsskole, og samarbejdet betegnes GS-96. Det første år var der i alt 48 deltagere. Lederne og initiativtagerne var Kirsten Vestergaard og Jørgen Lund Hansen.
Tine Damsø bliver formand for initiativudvalget, og Elin Sandgaard fortsætter som kasserer for initiativ- og gymnastikudvalget.

1997:
Brændeskov-Brudager trækker sig ud af gymnastiksamarbejdet, og samarbejdet med de resterende 3 foreninger skifter navn til GS-Gudme. Der startes M/K gymnastik i Gudmehallernes Hal 3, men aktiviteten flyttes senere til Gudme Skole. Hanne Larsen bliver ny gymnastikudvalgsformand, og Anne Hansen fortsætter som foreningens
sekretær.

1999:
Jan Nielsen bliver formand for skytterne efter Bjarne Nielsen, og Peter Nielsen bliver formand for bordtennisudvalget.

Oure-Gudme 22000:
Morten Lund bliver formand for foreningen, og Preben Juhl Rasmussen fortsætter som næstformand.
Eva Lilje bliver formand for initiativudvalget.

2001:
Spillegilderne hver fjortendedag bliver stillet i bero.

2002:
Oure-Gudme IF indmeldes i Dansk Gymnastikforbund, DGF, således at der kan dyrkes konkurrencegymnastik under GS-Gudme.

2003:
Der startes en løb- og cykelmotionsafdeling med Hans Ole Olsen som formand. Badmintonholdet Veteran+40, der spillede i A-rækken, blev fynsmestre.

2004:
Elin Sandgaard overtager igen formandsposten i initiativudvalget.

2006:
Morten Lund trækker sig tilbage, og Preben Juhl Rasmussen bliver igen formand for O.G.I.F.
Steen Petersen bliver formand for badmintonudvalget.
Gudbjerg IF og HfS trækker sig ud af samarbejdet i GS-Gudme, således at GS-Gudme nu bliver en afdeling under O.G.I.F.´s gymnastikafdeling. Der er nu 120 gymnaster i GS-Gudme.

2007:
Bordtennisafdelingen nedlægges p.g.a. manglende spillere.
Initiativudvalget nedlægges.
Brandmyndigheden i Svendborg Kommune lukkede skydebanen i kælderen på Sct. Michaels Skole, da den langt fra opfyldte gældende lovkrav om flugtveje, redningsåbninger, overflader, akustik, gulvbelægning og ventilation. Da kravene var meget omfattende, blev det besluttet at nedlægge skydebanen.

2008:
Skydebanen er afleveret renoveret til skolen, og geværer m.v. er solgt. De fleste af medlemmerne fortsætter med skydning i Hesselager under HfS. Skydeudvalget nedlægges.

2009:
Gymnastikinstruktør Anny Fischer har 50-års jubilæum som instruktør, heraf 30 år i O.G.I.F.

2010:
Hans Ole Olsen vælges til formand, og Preben Juhl Rasmussen bliver næstformand. Kaj Hansen bliver formand for badmintonudvalget, og Elsebeth Bjerrum formand for
Løb- og Cykelmotion.
Preben Juhl Rasmussen modtager erkendtlighed for 40 års virke i Oure S.G. & I. og O.G.I.F.

2011:
Badmintonafdelingens samarbejde med Skårup og Thurø om seniorbadminton ophører, således at der herefter kun er ungdomsbadminton og motionsbadminton.
Efter nedlæggelse af flere aktiviteter har foreningen nu 351 medlemmer: 64 badmintonspillere, 278 gymnaster (heraf GS-Gudme 178) og 9 løb- og cykelmotionister.
GS-Gudme har 2 deltagere til VM i powertumbling i Birmingham. De 2 12-årige piger blev nr. 12 og 13 i deres aldersgruppe.

2012:
Igen rokering i bestyrelsen. Jørgen Andersen bliver formand.
Løb- og cykelmotionsafdelingen
stilles i bero p.g.a. mangel på både ledere og deltagere.

Oplysninger og aktuelle træningstider m.v. findes på O.G.I.F.'s hjemmeside: www.ouregudmeif.dk eller www.gsgudme.dk.                      

Finn Sandgaard, 2012

Gå til toppen