BrevdueklubbenBrevduen har igennem årtusinder været anvendt til at bringe vigtige meddelelser fra et sted til et andet. Brevduen har derfor også været anvendt som ”intern postforbindelse” i såvel freds- som krigstid. Duen anvendtes også dertil så sent som under anden verdenskrig, og flere brevdueforeninger har stillet duer til rådighed for hjemmeværnsøvelser helt frem til 1999.

Brevduesporten har været kendt i Danmark siden 1875, og første forening blev oprettet i København under navnet ”Foreningen til Dueavlens Fremme og Forædling”. Derefter fulgte ”København” i 1878. Brevdueforeningen Svendborg dannedes i 1887 og er altså en af de første foreninger i Danmark. ”De danske Brevdueforeninger” er efterfølgende startet af de Danske krigs- og marineministerier, som skulle stille duerne til rådighed for forsvaret.

Brevduesporten havde i 1960’erne sin største udbredelse, hvor brancheforeningen talte omkring 5000 medlemmer. Spil på duer foregik gennem totalisatorer i de større danske byer, men med etablering af Danske Spil udraderedes disse. Spil på duer foregår i dag på Sydfyn på Egebjerg Gården i Vester Skerninge om fredagen. I 2012 kunne man for en indsats på op til 30 kroner indkassere gevinster fra 10 til 225 kroner, hvis duen blev placeret i præmierækken.

Brevdueforeningen Svendborg havde i 2012 beskedne 10 medlemmer. Medlemmerne betegner selv sporten som meget interessant, men også meget tidskrævende især i sommermånederne, hvor kapflyvningerne finder sted (maj – august). Det kræver stor tolerance, for især familier, hvor kun den ene interesserer sig for sporten, når der i weekenderne følges med i kapflyvningerne (spejden efter ens egne og andres duer) og de elektroniske redskaber, ”De danske Brevdueforeninger” stiller til rådighed for medlemmerne omkring resultatformidling.

Kapflyvningsduer har en ekstrem udholdenhed og bliver lært op fra de er helt unge til at flyve mindre ture på 5-10 kilometers længde, inden de bedst egnede kan klare strækninger helt op til 700 kilometer hjemmefra. En due kan klare en hastighed på op til 60 km/t. En flyvetur fra München fordrer dog normalt en pause i løbet af natten.

De danske Brevdueforeninger har udpeget nogle folk, der kører duerne i samlet flok til det sted hvorfra der skal flyves hjem. En tur på ca. 300 km. fra Hannover til Svendborg klares på 4-5 timer alt afhængig af vejrforholdene. Duernes kompas sidder i den øverste del af næbet, hvor næsepuderne er placeret. Forsinkelser kan opstå når der f. eks. opstår atmosfæriske forstyrrelser som tordenvejr. Det sker en gang imellem at en due ikke vender tilbage til dueslaget. Oftest er det så spurve- eller duehøge, som er på spil.

I jubilæumsåret 2012 gjorde Svendborg Dueforening en særlig indsats for at få nye interesserede medlemmer. Man gav mulighed for at købe en af de 40 unger som ”sin egen brevdue” fra et nyopført dueslag på Egebjerg Gården som medlemmerne havde sat i slaget. På Sydfyn handles brevduer til beskedne priser, så ingen kan leve af at have brevduer. I brevduesportens moderlande Holland og Belgien handles derimod til store priser og det er ikke usædvanligt, at en sælger kan indkassere op mod 10 millioner danske kroner for et parti på et par hundrede duer. Det er oftest købere fra spillesyndikater i Kina og Taiwan, der er aftagere af disse.

De danske Brevdueforeninger må dog, som i en række andre lande, konstatere at brevduesporten generelt er på retur. Foreningerne har en mistanke om, at det er samfundets teknologiske udvikling der har skylden derfor.

Gå til toppen