Frelsens HaerFrelsens Hær er ikke en organisation eller en forening, men derimod en frikirke. Frelsens Hær (Salvation Army) blev oprettet i 1865 i London af William Booth, der oprindeligt var metodist. Han blev imidlertid ”smidt ud” fordi han ikke ville adskille de fattige fra de rige. På daværende tidspunkt ville man ikke have snavsede medlemmer i metodistkirken.

Oprindeligt var Frelsens Hær ikke en kirke eller menighed, men Booth samlede folk og forsøgte at omvende dem for at sende dem videre til allerede etablerede kirker. Hans søn begyndte det sociale arbejde blandt de hjemløse og hjalp dem til ”tag over hovedet”.

Frelsens Hær finder at deres arbejde handler om en åndelig kamp mellem det gode og det onde og når de bærer uniformer skyldes det et ønske om, at ingen skal se anderledes ud, da der ikke er forskel mellem rig og fattig i hæren.

I 1887 grundlagdes Frelsens Hær i Danmark og Frelsens Hær i Svendborg oprettedes i 1891. Oprindeligt holdt de til i lejede lokaler frem til 1898 i dansesalen på det tidligere Figaro på adressen Vestergade 32A. I 1898 byggede man eget hus på adressen Lundevej 2 ved hjælp af ”soldaters” og venners arbejdskraft. Bygningen er gennem flere omgange blevet ombygget og indeholder, kirkesal, møde- og varmestuelokale.

Frelsens Hær soldater tror på gud og det budskab han har sendt gennem Jesus. Deres arbejde er højt værdsat kristeligt betonet socialt arbejde for ældre og yngre. Kristen næstekærlighed er drivkraften bag arbejdet, men selv om man gerne vil ”frelse” folk, kræver man intet til gengæld af andre.

Gennem årene har der været trukket på smilebåndene når medlemmer af hæren i sol, rusk og regn stod på gaderne og musicerede medens de talte Guds ord og samlede ind. De har også måttet lægge ører til mange smædeord, når soldaterne (kvindelige og mandlige) troppede op på værtshusene for at sælge ”krigsråbet”.

Et gammelt frelsermøde var med fanemarch og megen sang og musik. Ofte forstyrredes disse møder af ballademagere og bøller hovedsageligt søfolk, men det lykkedes dog også at omvende nogle af disse og få dem til at blive aktive soldater i korpset. Det fortælles at musikken oprindeligt blev indført for at overdøve modstandernes larm. Frelsens Hærs kor i Svendborg har fået navnet ”Solskinskoret”.

Ud over musik, forkyndelse og indsamlinger i gaderne drives også genbrugsbutikken ”Genbrugsen”, samt andre aktiviteter. Hæren har fast kontakt til ca. 100 familier, derudover uddeles julepakker til værdigt trængende og på Lundevej serveres gratis varm mad 2 gange ugentlig til gadens folk, misbrugere, enlige pensionister og folk, der mangler selskab. Pt. sørger 7 frivillige for at servere kaffe kl. 11.00, middag kl. 12.00 og andagt kl. 12.30 under mottoet ”Suppe, sæbe og frelse”. Der deltager normalt 20-25 personer pr. gang. Middagen afsluttes med andagt, en tak for åndelig og menneskelig føde og i kor bedes Fader Vor. Det er frivilligt om man vil deltage i andagten, men generelt siver de spisende fra stedet inden andagten.

Gå til toppen