Civile HundefoereforeningDanmarks civile Hundeførerforening – Svendborg (DcH-Svendborg) blev grundlagt i 1946 og er en del af DcH-Danmark. Kreds 5, som dækker Fyn, er opdelt i 11 lokale klubber, der tilsammen har ca. 1.300 medlemmer. Med ca. 250 medlemmer i Svendborg er klubben blandt de største i Danmark.

I flere år har Svendborg civile Hundeførerforening måttet træne på lånte arealer, men efter en del besvær lykkedes det i 2010 at få eget klubhus og træningsarealer efter at Svendborg Kommune havde skænket dem grunden i det naturskønne område ved Englandsvej, hvor klubhuset ligger på adressen Englandsvej 35.

Foreningens frivillige medlemmer klarede selv det meste af arbejdet omkring etableringen af klubhus og baneanlæg og foreningen klarer sig ellers uden offentlig støtte. Svendborg-foreningen har ca. 28 trænere, der alle arbejder ulønnet.

Fra foreningen lyder det, at alle hunde har brug for opgaver og at være sociale sammen med andre. Et godt hundeliv er et liv hvor hund og ejer forstår hinanden og derfor er foreningens baner lige så meget til træning af hunden som dens ejer. Foreningens anlæg rummer derfor flere træningsbaner som agility-bane, en lege-bane, hvalpetræningsbane, spor- og feltsøgningsareal og en bane for lydighed og dressur.

Foreningen satser meget på at medlemmerne får kendskab til hundens adfærd og aktivering så man bedre forebygger ”hundeproblemer”. Derfor bliver trænerne altid uddannet i de nyeste træningsmetoder. DcH-Svendborg arbejder både med almindelig lydighedstræning og konkurrencetræning. Derfor foregår træningen på forskellige hold, hvor hundene er delt ind efter alder, niveau samt ikke mindst førerens ambitioner. De største konkurrenceaktiviteter er DcH-programmet, Agility-programmet, IPO-brugsprøveprogrammet, Sporhundeprøve SPH og Nordisk program. Landsforeningen arrangerer danmarksmesterskaber i de forskellige discipliner.

Folketinget ændrede hundeloven fra 1. juli 2010, hvor der blev indført et forbud mod at besidde og avle 13 nærmere angivne hunderacer eller krydsninger, hvori disse indgår (rød liste). Samtidig etableredes dog en overgangsordning for personer der ved lovens ikrafttræden besidder disse ”forbudshunde”. Svendborg civile Hundeførerforening tilbyder også træning for disse hunde, men det kræves at hunden et forsynet med mundkurv og føres i snor både under træning og under almindelig færdsel på træningspladserne og de øvrige områder, inden hunden tages ud af bilen.

Da genetikken i alle hunderacer er ekstrem vigtig, arbejder danske opdrættere meget med avl af hunde med så lidt ”indbygget” aggressivitet som muligt. Særligt for hunde, der kan udvise en aggressiv adfærd kræves en god solid træning, konsekvens og et positivt lederskab (hunde fra blå liste). Disse hunde er også velkomne til træning i DcH-Svendborg, men her kræves ligeledes at de altid skal føres i snor overalt på foreningens områder, fra de er 8 måneder gamle.

Gå til toppen