roegfrit miljoeRøgfrit Miljø i Svendborg blev stiftet den 31. november 1976 og var den anden danske forening, hvis formål, det var at bekæmpe rygning af tobak, når røgfrie mennesker var til stede. Den første røgfrie forening var den i Aalborg – og siden kom der andre til.

Når man tænker på, hvilke begrænsninger rygere er udsat for i dag, kan man jo godt få den tanke, at Røgfrit Miljø har sejret ad h….. til godt!

Ingen kan vide , om nutidens forbud mod tobaksrygning snart skrevet alle steder ene og alene skyldes den pionerindsats, som folkene bag Røgfrit Miljø gik i gang med der i slutningen af 197erne. Men pionerede var de.

Tænk selv tilbage i tiden. Der blev røget alle vegne. Forældre røg i bilen med ungerne på bagsædet. Der blev røget på kontorer og i fabrikker. Der blev tændt op under piben eller på cigaren, cerutten, cigaretten på restauranter. Selv i soveværelset blev der røget tobak. Ingen steder var røgfrie. Ved fester gik sølvbakken rundt med et udvalg af røgvarer mellem retterne. Ved generalforsamlinger i banker, andelsforeninger og lign. lå der en pose med et udvalg af cigarer, cerutter , cigaretter. Når lagkagen var fortæret og kaffen næsten drukket, blev op til 400 cigarer som på tælling tændt og et uigennemsigtigt røgslør bredte sig i lokalet.

På initiativ af politiassistent Erik Dagø blev det stiftende møde i Røgfrit Miljø holdt i Svendborg Borgerforening. Der blev valgt en bestyrelse bestående af Kurt Sandau, Tove Eriksen, Ingrid Lensfeldt, Unna Frederiksen, Lisbeth Mahl og naturligvis Erik Dagø.

-Det er en menneskeret at trække vejret frit, også i samvær med andre mennesker på offentlige steder som sygehuse, trafikmidler, ved møder m.v., hed det fra det stiftende møde. Og foreningen ville arbejde for forbud mod rygning de nævnte steder.

Det skal ikke være en privatsag, hvor man ryger, men en social sag. Det er ikke rimeligt, at en ikke-ryger tvinges til at indhalere ,hvad der svarer til en cigaret i timen i et røgfyldt lokale.

50 meldte sig ind i foreningen ved starten og et halvt år efter var det fordoblet.

Røgfrit Miljø henvendte sig til byens læger og bad dem om at hænge skiltet DET ER VENLIGT I K K E AT RYGE OP. 80 procent af Svendborgs læger efterkom ønsket.

Foreningen sendte et brev til byens aftenskoler med en henstilling om, at rygning forbydes i timerne. Der var mennesker, som måtte undlade at gå i aftenskolen, fordi de ikke kunne være i røgfyldte lokaler, var argumentet.

Et år efter stiftelsen kunne Erik Dagø i Fyns Amts Avis konstatere, at rygeforbud var på rette vej. Aftenskolerne havde indskærpet forbud mod rygning under undervisningen. En tredjedel af Svendborgs skolevogne er gjort røgfrie. Sydfyenske Dampskibsselskab indretter en røgfri cafeteria-afdeling i en færge under bygning.

Røgfrit Miljø havde haft et møde med ledelsen på Svendborg Sygehus og ønsket var indlæggelse på stuer med tobaksrygning forbudt. Sygehusets ledelse erkendte problemet og gav løfte om at samarbejdsudvalget ville tage problemet op.

Erik Dagø oplyste til avisen, at foreningen i kampen for bedre luft har rettet blikket mod plejecentret Holbøllsminde og Byparken. Et af foreningens medlemmer havde klaget over tobaksgener. Også elever på Svendborg Tekniske Skole havde der i 1977 klaget over tobaksrøg, men en henvendelse til skolens ledelse var ikke blevet besvaret.

Som årene gik blev der større og større forståelse for Røgfrit Miljøs kamp. I 1995 indførte staten regler for rygning, og regeringen forsøgte at få disse overført til kommunerne. Den indeholdt bløde formuleringer som bl.a. denne :

Rygning er ikke tilladt i lokaler, som udgør arbejdssted for mere end én ansat samt i fælles opholdslokaler og lignende for ansatte – men
Dog kan der ryges løs, hvis alle i lokalet er indforstået med det, eller hvis det sikres, at røgen ikke generer nogen.

Senere skulle der som bekendt komme helt andre og langt mere restriktive regler for rygning.

Ved foreningens 25 års jubilæum i 2001 blev den daværende formand, Harris Troensegaard, i Fyens Stiftstidende citeret for at sige:

-Vi er efterhånden nået langt, når det drejer sig om retten til at trække vejret, uden at luften er forpestet af andres tobaksrygning, men der er langt endnu.

Foreningen ville holde jubilæumsfest for medlemmerne, men den måtte holdes privat hos Troensegaard i Troense. Årsagen var, at ingen spiserestaurant i Svendborg kunne garantere at deltagerne ikke ville blive generet af andres rygning.

I 2001 modtog foreningen fortsat klager over røg i fællesrum, men formanden kunne dog pege på, at forholdene er blevet bedre på sygehuse, i ambulancer m.v. Han glædede sig over, at skoler ved lov skal være røgfrie.

-Der arbejdes stadig med færger, teatre, koncerthuse m.v., men i løbet af de 25 år er man blevet mere lydhøre overfor Røgfrit Miljøs argumentationer, sagde Harris Troensegaard.

Her i 2013 skulle man ikke tro Røgfrit Miljø har mere at kæmpe for….

 

Gå til toppen