svendborgkammerorkester1Svendborg Kammerorkester er et gammelt lokalt orkester, som blev oprettet den 30. oktober 1921 under navnet ”Skårup Private Symfoniorkester”. Det skete på initiativ af daværende musiklærer Thyrre sammen med lærerne Laursen, Tved og Maltesen.
 I orkesterets spæde start bestod det af 10-12 strygere, men det voksede ret hurtigt under ledelse af daværende købmand Hans Emil Pedersen, Svendborg, til et ”rigtigt” symfoniorkester med både strygere og blæsere – i alt omkring 40 mand. Hans Emil – også kaldt ”Hans med smil” – var desuden kendt som en dygtig cellist.
 
Den første offentlige koncert fandt sted på Skårup Seminarium den 25. februar 1922, og af årsskriftet for Skårup Statsseminariums svendborgkammerorkester2Elevforening 1929-1930 fremgår det, at orkesteret sammen med ”Fynske Musikanter”, der lededes af komponisten Thorvald Aagaard, havde koncert på Ryslinge Højskole den 30. marts 1926. Denne koncert blev gentaget den 23. april i Kvæghallen i Svendborg med omkring 1000 tilhørere.

Efter Hans Emil Petersens død har organist Arne Bertelsen, Odense, Karl Bak, Skårup og seminarielektor Arne Ebbesen, Skårup, haft dirigentstokken. Efterhånden kom der flere og flere musikere med, som var bosiddende i Svendborg. En af de unge musikere, hvis far var lokomotivfører ved den lokale jernbane, fik arrangeret, at lokalbanen stillede et særtog til rådighed en aften hver uge, så alle musikere fra Svendborg kunne blive transporteret til Skårup. Toget blev placeret på et sidespor på Skårup Station, og returnerede til Svendborg efter endt prøve.
Svendborg Kammerorkester 3
I 1943 hørte ordningen op, da lokalbanen ikke længere så sig i stand til at støtte ordningen. Man flyttede nu prøverne til Svendborg og skiftede navn til ”Svendborg Private Symfoniorkester”. Forårs- og efterårskoncerter blev afholdt på det gamle gymnasium. I midten af 1960’erne blev der efterhånden mangel på blæsere, som betød, at man ikke længere kunne besætte et fuldt symfoniorkester. ”Odense Private Kammermusikforening” havde et lignende problem, men med omvendt fortegn. De manglede strygere, så man indledte derfor et samarbejde under ledelse af Haakon Elmer fra Sønderjylland, hvor musikerne hver uge kørte til Odense til prøver og koncerter.

I 1973 indså man, at der ikke var musikergrundlag til et symfoniorkester. Orkesterets navn blev ændret til ”Svendborg Private Symfoniorkesters Kammerorkester” - et par år efter reduceret til blot ”Svendborg Kammerorkester”. Det bestod nu udelukkende af strygere og flyttede tilbage til Skårup Seminarium, hvor det de følgende 38 år - indtil seminariets lukning i 2011 år - havde ugentlige prøver samt forårs- og efterårskoncerter i seminariets flotte festsal, som i øvrigt er en meget fin koncertsal.

svendborgkammerorkester4Siden 2011 har Den Fri Læreskole i Ollerup beredvilligt stillet deres musikhus og foredragssal til rådighed for orkesteret.
Orkesteret, som i dag består af 17 medlemmer, har siden flytningen i 1973 tilbage til Skårup haft følgende dirigenter, ofte hentet fra strygerkorpset i Odense Symfoniorkester:

Lars Davidsen - adjunkt ved Svendborg Gymnasium

Søren Herfort - fløjtenist i Odense Symfoniorkester

Jørgen Fischer Larsen - violinist i Odense Symfoniorkester

svendborgkammerorkester5Knud Aage Larsen - bratschist i Odense Symfoniorkester

Knud Erik Larsen – bratschist i Odense Symfoniorkester

Kjetil Quamme – violinist i Odense Symfoniorkester

Hans Havelund - kontrabasist, freelance

Marianne Kinitz - violinist Odense Symfoniorkester

svendborgkammerorkester6Benjamin Brink Christensen - bratschist, freelance

Theodor Nielsen og Jørgen Munch Jensen,
Skårup, 2013
Arne Norsk Nielsen,
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2013

Gå til toppen