Folkedansen startede allerede i 1960 på Brudager Kile Friskole under ledelse af lærer Krogshede, men dannelsen af foreningen skete først den 1. september 1970.

brudagerfolkedansere2Den første bestyrelse:

Karl Clausen, Brudager (fmd.)
Ellen Nielsen, Brudager
Agnes Jørgensen, Kilen
Laurits Nielsen, Vejstrup
Jørgen Jensen, Brudager

Sted:
Dansen foregik stadigvæk i Brudager Kile Friskole indtil lukningen i 1974, hvorefter foreningen flyttede aktiviteterne til Brudager Forsamlingshus.

Instruktør var Frede Sahlmann fra Elsehoved, assisteret af spillemanden Erik Vistisen, Hillerslev.
Der blev oprettet hold for både børn og voksne, og i 1972 varder tilmeldt 50 børn og ca. 20 voksne.

brudagerfolkedansere3Foreningens formænd:

1970 -1976: Karl Clausen, Brudager
1976-1979: Regner Nielsen, Brudager
1979-1981: Helge Kampp, Gudme
1981-1983: Helen Augustesen
1983-1986: Else Kampp
1986-1989: Agnes Jørgensen
1989-1996: Anette Pedersen
1996-2003: Anita Nielsen
2003-         : Tove Stenderup

Danseinstruktører:
Frede Sahlmann, Kurt Madsen, Lisbeth Freltofte. Kirsten Sejersgaard Jacobsen, Ingrid Jacobsen, Hans Peder Lærkegård, Ullabella Jensen, Tina Stenderup, Karen Jensen, m.fl.

Spillemænd:
Erik Vistisen, Rasmus Jensen, Anders Ingemann Hansen, Erling Engholm, Carsten Pedersen, Bent Jensen, Bent Riber, Gert Skov m.fl.

Uddrag af foreningsprotokollen:

brudagerfolkedansere11977:
Danebrogssamfundet skænkede en fane til foreningen – overrakt 14.6.1977 i Den Fynske Landsby.
Faneindvielse i Gudbjerglund 25.6.1977.

1984:
Venskabsby: Rakkeby.
Der blev syet nye børnedragter (5 pige og 2 dreng) – tilhører foreningen.

1997:
brudagerfolkedansere4brudagerfolkedansere5Danmarkssamfundet bevilger børnefane til foreningen.
Logo til fanen tegnet og syet på.

1998:
Børnefanen indvies.                                                                           
Venskabsbyen Rakkeby melder fra.

2001:
Tur til Island for børn.

2007:
Der oprettes en ny forening (B.U.).

2009:
Ingen børnehold – B.U. ligger stille.

2013:
B.U. nedlægges.

Foreningen har haft en solid økonomi gennem alle årene.
Folkedansen er under aftenskoleloven (LOF), og foreningen har søgt og fået tilskud til kurser for instruktører og musikere plus til lokaleleje (Brudager Forsamlingshus).

Medlemstal:
brudagerfolkedansere7brudagerfolkedansere61983: 48
1996: 35
2000: 32 voksne – 10 unge – 12 børn
2001: 40 voksne – 23 børn
2004: 30 voksne – 32 børn
2010: 30 voksne – 4 børn (danser på voksenholdet)
2014: o. 40

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2015

 

Gå til toppen