vejstrupfolkedansere2Der er blevet danset folkedans i Vejstrup i flere perioder gennem de seneste hundrede år, oftest som en del af arbejdet i Vejstrup Skytte- og Gymnastikforening eller ved arrangementer på Vejstrup Højskole.

I sommeren 1985 blev der på initiativ af daværende formand for Vejstrup Forsamlingshus, Holger Stenderup, startet folkedans med en mindre flok, som dog hurtigt voksede. De to første sæsoner stod forsamlingshuset som arrangør, men herefter overtog borgerforeningen arrangementet.

Instruktør var Lisbeth Freltofte og dansemusikken tog Ninna Thuesen sig af.

Efterhånden fødtes ideen om at danne en selvstændig forening. Der blev nedsat et udvalg, som skulle udfærdige et sæt vedtægter, og på en generalforsamling den 13. marts 1989 blev foreningen ”Vejstrup og Omegns Folkedansere” dannet.

vejstrupfolkedansere1Foreningens første formand blev Jens Frandsen – senere afløst af Connie Jorsal, som blev på posten helt frem til foreningens ophør i marts 2006. Lisbeth Freltofte stod for danseinstruktionen i alle 20 sæsoner.

Foruden Ninna Thuesen, som også var med i alle 20 sæsoner, har følgende været tilknyttet som faste musikere: Poul Rasmussen, Anne Vestergård, Michael Timling, Kris Kristoffersen og Janet Vahl.

Beslutningen om at stoppe skete på baggrund af begyndende helbredsproblemer hos såvel instruktør som dansere.

Kilde: Lisbeth Freltofte, Oure

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2015

Gå til toppen