Med grundloven i 1849 fik danskerne lov til at stifte foreninger og dermed også brugsforeninger. Den første brugsforening i Danmark blev oprettet i Thisted i 1866 af præsten Hans Christian Sonne. De første brugser var alene hjælp til selvhjælp for samfundets allerfattigste, der to år efter krigen i 1864 overalt kæmpede med at få mad på bordet. I begyndelsen havde brugserne kun salg af de mest livsnødvendige madvarer så som gryn, mel og brød. I 1896 var der 688 brugsforeninger i Danmark, som dannede grundlag for ”Fællesforeningen af Danmarks Brugsforeninger” (FDB) med indkøb af alt, hvad landbefolkningen havde brug for.

I 1874 oprettedes Oure og Vejstrup med Omegns Forbrugsforening, som formentlig har været forløber for Vejstrup og Omegns Brugsforening, som blev dannet ved den konstituerende generalforsamling den 7. december 1907.

Den første bestyrelse bestod af husmand Frederik Lange, Vejstrup (formand), proprietær L. Hansen, Ny Klingstrup, højskolelærer S. Jensen, Vejstrup, murermester Johs. Jørgensen, Vejstrup, gårdejer Hans Hansen, Holmdrup, husmand Jens. P. Sørensen, Vejstrup og gårdejer Hans Granhøj, Vejstrup.

vejstrupbrugsforening1vejstrupbrugsforening2vejstrupbrugsforening7Bestyrelsen købte grunden på Brudagervej 17, som havde en fordelagtig beliggenhed nær ved Vejstrup Station. Murermester Madsen, Øster Aaby, stod for opførelsen af ”Brugsen”, og den 1. september 1908 tiltrådte Frederik Philbert som den første uddeler.

 

 

Brugsforeningens bestyrelse har haft følgende formænd:

1908-1909: Husmand Frederik Lange, Vejstrup
1909-1911: Proprietær L. Hansen, Ny Klingstrup
1911-1928: Gårdejer Johannes Larsen, Vejstrup gl. Præstegård
1928-1929: Uddeler Terman Pedersen, Skårup
1929-1937: Murermester Johannes Jørgensen, Vejstrup
1937-1944: Husmand Jens Dahl, Brudager
1944-1958: Gårdejer Chr. Pedersen, Knarreborg Mølle

Som regnskabsfører blev ansat daværende højskolelærer, senere højskoleforstander, Thøger Dissing, Vejstrup, fra 1938 afløst af sparekassebestyrer Jens Jensen, Oure, og fra 1956 af Lis Juul Andersen, Svendborg.

vejstrupbrugsforening8vejstrupbrugsforening3Omsætningen var det første regnskabsår på 100.000 kr., ved 25-års jubilæet 270.000 kr. og ved 50-års jubilæet 1.100.000 kr. Byggeriet af brugsen i 1908 kostede 16.000 kr., en udvidelse med beboelse nogle år senere kostede ligeledes 16.000 kr., og den store udvidelse i 1950 kostede 100.000 kr.

Brugsforeningen var, som navnet siger, en forening og ikke en butik. Folk kom ikke til brugsen og handlede, men fik varerne leveret direkte til deres adresse. Det første halve år lejede de islandske heste vejstrupbrugsforening5af Villads Dissing til at klare vejstrupbrugsforening11vareturen, som gik til Skårup, Oure, Albjerg, Holmdrup, Gravvænge og Skårupøre.
I 1923 købte brugsforeningen en Ford A med lad, som efter endt varetur kunne ombygges til personvogn ved at hejse ladet op og sætte sæder ind i stedet for. Endvidere blev Ford’en brugt som skolevogn, og det var en af brugsens kommiser, der fungerede som kørelærer i området.


vejstrupbrugsforening12vejstrupbrugsforening10I 1932 fik Frederik Philbert hjælp af sønnen Svend, som vendte tilbage til Vejstrup efter endt læretid i Ryslinge. Der blev indkøbt skrivemaskine og spritduplikator, og Svend gik i gang med at producere reklamer og nye varetilbud hver uge. Omsætningen steg, og det blev nødvendigt at anskaffe en større varebil – en Bedford med 6 cylindere – bl.a. på grund af den store æg-indsamling.

I 1941 overtog Svend og hustruen Nete hvervet som uddelerpar. Nete var født på Skårup Husholdningsskole og var uddannet kjole- og håndarbejdslærerinde, men skulle nu forestå en større husholdning. Da der var flest, var der 14 ansatte på kost og logi, og tilmed fik parret 4 børn i løbet af 5 år. I besættelsestiden hjalp brugsen i flere tilfælde modstandsbevægelsen ved i kortere perioder at ansætte unge mænd, som var ”gået under jorden”.

vejstrupbrugsforening14vejstrupbrugsforening13Omsætningen steg op igennem 1950’erne, men da man i slutningen af 1960’erne skønnede, at Vejstrup-området var for lille til yderligere ekspansion, blev der etableret en lille selvbetjeningsbutik i Skårup som en slags prøve. Forsøget gik godt, og der blev hurtigt truffet beslutning om at flytte brugsen til Skårup. Efter at Svend Philbert havde set på andre større brugser, fremlagde han selv en tegning, som blev godkendt af brugsforeningens bestyrelse.

Brugsen i Vejstrup lukkede i 1968, og den 20. marts 1970 kunne man indvie ”Skårup Brugs Supermarked”. Beslutningen vakte forståeligt nok en del vrede hos mange Vejstrup-borgere, men udviklingen har vist, at det nok var ganske fornuftigt at satse på nybyggeri i Skårup.

Kilde:
”Folk & Fæ i Skårup 2/2008
Forhandlingsprotokoller 1907-1939

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2017

 

Gå til toppen