gudbjergbrugsforening1Den 12. marts 1912 blev der holdt stiftende generalforsamling for ”Gudbjerg og Omegns Brugsforening”.

Man mener, at tanken om at oprette en brugsforening opstod hos de tre arbejdsmænd A. Thyboe, Peder Storkehave og Niels P. Jensen, som arbejdede på den nærliggende herregård Mullerup. De henvendte sig til gårdejer Peder Lykke i Ellerup, som var behjælpelig med de mere formelle forhold vedrørende den stiftende generalforsamling.

Gudbjerg Brugsforenings første bestyrelse bestod af følgende 5 mænd:

gudbjergbrugsforening2Gårdejer Peder Lykke, Ellerup (formand), mejeribestyrer A.P. Jensen, Gudbjerg, gårdejer R. Rasmussen, Ellerup, husmand Hans Chr. Jensen, Gudbjerg og husmand A. Thyboe, Gudbjerg.

Bestyrelsen valgte tømrer L. Termansen, Gudbjerg, til at bistå ved køb af jord og efterfølgende opførelse af brugsforeningsbygningen.

Blandt 35 ansøgninger til pladsen som uddeler udvalgtes Niels Jensen, Vium, og den 26. august kunne brugsforeningen åbne dørene for sine medlemmer.

Brugsforeningens bestyrelse har haft følgende formænd:

gudbjergbrugsforening131912-1930: Gårdejer Peder Lykke, Ellerup
1930-1931: Gårdejer Johannes Elgaard Pedersen, Brænderup
1931-1932: Gårdejer Knud Grøftehauge, Ellerup
1932-1956: Gårdejer Hans Hansen, Gudbjerg
 1956-xxxx: Inspektør Ingemann Juul, Mullerup
 xxxx-xxxx: Peder Mogensen
1974-1984: Frode Nyholm
1984-2012: Gårdejer Bent Elgaard Pedersen, Brænderup
2012-xxxx: Lærer Anni Skov Olsen, Gudme
20xx-      : Kresten Bjerre, Ellerup

Brugsforenigens uddelere:

gudbjergbrugsforening7gudbjergbrugsforening14gudbjergbrugsforening81912-1940: Niels Jensen
1940-1976: Emanuel Rasmussen
1976-1982: Carl Nielsen
1983-2012: Flemming Jørgensen
2012-       : Allan Kolding

                     

                      Medlemstal                         Omsætning                      Dividende

gudbjergbrugsforening4gudbjergbrugsforening31912:                  80                                      65.000 kr.                      2.012 kr.
1937:                443                                     290.812 kr.
1962:                553                                  2.000.000 kr.                    90.000 kr.
1987:                639                                16.000.000 kr.
2012:                945                                  9.800.000 kr.                   

Udbetaling af dividende blev afskaffet i forbindelse med nybyggeriet i 1979.
I 1997 genindførtes dividenden – 2%, eksklusiv moms. Et nyt medlemssystem med bonuspoint til medlemmer trådte i kraft i 2012.

Indtil 1924 kørte man varetur med hestevogn. Den første varebil var en Dodge. I 1928 blev varebil nr. 2 taget i brug.
I 1962 udgjorde udbringning af varer 60% af omsætningen, og der blev betjent ca. 400 husstande. Samtidig med udbringningen af varer blev der indsamlet æg for 573.000 kr.
Der var ved 50-års jubilæet 10 ansatte – de ugifte på kost og logi.
Karl Andersen var chauffør (”kørekarl”) fra 1921, og han var ansat i de næste 61 år helt frem til 1982. Året efter modtog han dronningens fortjenstmedalje i sølv for 60 års ansættelse i Gudbjerg Brugs som chauffør og regnskabsmedarbejder.

gudbjergbrugsforening5gudbjergbrugsforening6Bygningsmæssige forandringer:

1925: Større ombygning og tilbygning.

1939: Ombygning og modernisering.

1976: Køb af afholdshotellet på hjørnet af Teglværksvej og Ørbækvej. Efter nedrivning af hotellet blev der anlagt parkeringsplads og opført nyt selvbetjenings OK-benzinanlæg.
 
gudbjergbrugsforening10gudbjergbrugsforening91979: Indvielse af nyt butikslokale på 410 m2 Den gamle butik på 160 m2 fungerede herefter som bagbutik, lager og vareindlevering.
 
1986: Opførelse af ny hal bag butikken til garage og lager for grovvarer. Arbejdet blev udført af murermester Søren Madsen, Brændeskov.

1992: Tag over benzinanlægget.

2001: Indvielse af den ny butik med helt nyt indgangsparti. Samtidig hermed blev haven bag brugsen inddraget til ny parkeringsplads og plads for vareindlevering. Arkitekten på byggeriet var Dan Gad, og arbejdet blev udført af lokale håndværkere.
Pris 3.060.000 kr.

2011: Ny butik indrettet med energivenligt CO2 anlæg, nyt gulv og nyt moderne inventar.

Strukturmæssige ændringer:

gudbjergbrugsforening111987: Posthus, håndkøbsudsalg fra Hesselager Apotek, indlevering af tøj til vaskeri og renseri, fotokopiering.

1991: Strukturændring i FDB opdeler landets brugser i 3 enheder: Kvickly, Super Brugsen og Dagli’Brugsen – Gudbjerg Brugs placeres i den sidste.

1992: Lukkeloven ændres således, at det nu bliver muligt at holde åbent alle ugens dage. De første kasseterminaler bliver indført.

1994: Dankort-systemet indføres.

gudbjergbrugsforening121996: Dagli’Brugsen i Gudbjerg indfører week-end åbning som en af de første dagli’brugser i landet.

1997: Overtagelse af SPAR-butikken i Gudbjerg, herunder forhandling med tips og lotto.

2006: Coop Norden blev etableret som aktieselskab med deltagelse af Danmark, Norge og Sverige.

2008: Post Danmark lukker postekspeditionen i brugsen.

Kilder:
Træk af Gudbjerg Sogns historie, redigeret af Knud Grøftehauge 1948.
Jubilæumsskrifter 1937 og 2012.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2018.

Gå til toppen