GAMLE SPEJDERE SKABTE KOLORIT I SVENDBORG

I nogle år lige efter befrielsen i 1945 satte Sct. Georgs Gilderne kolorit på livet i Svendborg. Navnlig var den årlige kabaret på Svendborg Teater et højdepunkt med underholdning af bl.a. landskendte skuespillere.

En scrapbog på Svendborg Byhistoriske Arkiv lader ane en flok ihærdige tidligere spejdere, som gjorde et gigantarbejde for at samle penge ind på mange måder. Målet var bl.a. at få bygget en børnegård, som skulle huse en vuggestue og en børnehave.

Det antydes også, at en i gildets øjne opkomling, Børnehjælpsdagen, blev en konkurrent udi at samle penge til børns ve og vel. Herom senere.

Sct. Georgs Gildet i Svendborg blev stiftet i 1940. Det havde og har til formål at samle voksne spejdere, så det almennyttige arbejde, de begyndte på i barneårene kan fortsætte til gavn for vort land.

Gildet i Svendborg havde i 1946 hele 12 udvalg, bl.a. et lotteri, teater, reklame- og udsmykningsudvalg, et presseudvalg, et biografudvalg, som hver havde fra syv til to medlemmer. Forretningsudvalget med Carl Henrik Karsten samlede trådede.

Fra 1946 arrangeres Sct. Georgs Gildets Kabaret. Et overflødighedshorn af musik, sang, sketch osv., fortæller plakaten for det år.

I nogle år i træk er ingen ringere end den i datiden overmåde populære skuespiller Ib Schønberg (1902-1955) konferencier. Ved en eftermiddagsforestilling for børn er Ipermand legeonkel.

Den 25. november 1946 skriver Svendborg Avis bl.a.:

”De gamle spejdere, der er samlet i det energisk arbejdende Sct. Georgs Gilde, forstår deres ting. Nu havde de foresat sig, at svendborgenserne skulle ud med klækkelige bidrag til julevelgørenheden her i byen, og det lykkedes i imponerende udstrækning. Men dette at få folk til at lade daleren rulle sker under så festlige og elskværdige former, at man har en fornemmelse af, at det er Sct. Georgs Gildet, der gør én en tjeneste”.

ibsIb Schønberg optrådte med tidens store landeplage: ”Når der kommer en båd med bananer”. Det var kun forventeligt, men det vakte vild jubel og overraskelse, at han kunne stå med en stor klase bananer i hånden. Hvordan var den frugt, der endnu ikke kunne købes her i landet så kort tid efter befrielsen i 1945, kommet til byen?

Det gav Svendborg Avis en forklaring på: En datter af installatør Engel opholdt sig i Malmø. Hun købte frugterne om formiddagen, fik en veninde til tage dem med til København, hvorfra de blev sendt med eksprespakke til Svendborg, hvortil de ankom med toget kl. 19.36.

BanankIasen blev solgt på auktion, og det var et fast indslag, at der blev holdt auktion over forskellige genstande, som byens forretningsdrivende havde skænket.

1947 offentliggøres det, at gildet vil opføre en børnegård og året efter, at Svendborg Kommune har skænket en grund på Caroline Amalievej ved en tidligere grusgrav til formålet.

I 1947 medvirker Ludvig Brandstrup og Ellen Jansø sammen med Ib Schønberg i årets kabaret, som blev en så stor succes, at der måtte en ekstra forestilling til. Svendborg Amtstidende kunne et par dage efter oplyse, at der blev ca. 10.000 kr. i overskud.

  1. 19. maj 1948 hedder en overskrift i Svendborg Amtstidende: ”Børnehjælpsorganisationerne i konkurrence”.

Det viser sig, at Børnehjælpsdagen har solgt lodsedler 3. pinsedag – som i mange år har været dagen for salget at Sct. Georgs Gildes særlige mærke. Det oplyses, at begge parter samler ind til et børnehjem i Svendborg.

Sct. Georgs Gildets formand, Carl H. Karsten, siger til avisen, at gildet altid har arrangeret et mælkesalg 3. pinsedag (i forbindelse med skyttefesten i Christiansminde), hvilket Børnehjælpsdagen er gjort opmærksom på. Omvendt har gildet lovet ikke at arrangere noget på Børnehjæpsdagen 5. og 6. juni Det blev aftalt den foregående vinter, og derfor undrede Karsten sig over Børnehjælpsdagens optræden.

Børnehjælpsdagens talsmand undskylder sig med, at lodseddelsalget skulle være begyndt 14 dage før, men et nyt system havde forsinket salget. Hvilket system oplyses ikke. Mon ikke folkene i gildet har glemt spejderløftet og internt har bandet stygt over Børnehjælpsdagens folk?

Konkurrence eller ej.

De gamle spejdere fortsætter. I maj 1948 optræder Victor Borge. Kabareten i november annonceres som sæsonens største teaterbegivenhed med optræden af Elith Foss og med Kaj Julians 14 mands orkester.

Dagen efter skriver Svendborg Avis:

”Jo, jo, de kan de gæve Sct. Georgs gilde-brødre, deres Kabaret blev noget i retning af Svendborgs store festrus. Det økonomiske resultat fik som ved et trylleslag gildets planlagte, dejlige børnehjem til at skyde endnu et godt stykke i vejret – på papiret – og den fine underholdning fik det feststemte og –klædte publikum til at klappe og trampe teateret løst i sammenføjningerne.

Sct. Georgs Gildets karabet 1950 samler 700 i Svendborg Teater. Svendborg Avis noterer, at der kom en smuk sum penge ind, således at man kom et stort skridt nærmere målet: Børnegården og det hedder videre:

”Det gjorde ikke glæden mindre, at de syv fornavne: Else Marie, Hans Kurt og pianisten Hans Peter Åse skænkede en tredjedel af deres honorar, da de hørte, hvad formålet med festen var”.

Else Marie og Hans Kurt var det hotte og elskede operettepar den gang.

Efterhånden blev offentligheden utålmodig. Hvornår kan gildets børnegård opføres, blev stadsgildemester Eivind Petersen spurgt af Svendborg Avis den 15. november 1950.

Stadsgildesmesteren ønskede, at han kunne give et svar. Alt var klappet og klart, grund, tegninger og de nødvendige midler var der. Der manglede kun at få bevilget penge fra Socialforsorgen, som for længst havde fået en ansøgning, men ikke givet noget svar.

Eivind Petersen måtte erkende, at der i de knappe tider først og fremmest skulle bruges arbejdskraft og materialer til boliger.

13. november 1955 kan byens aviser oplyse, at Sct. Georgs Gildet opgiver at bygge en børnegård. Det havde konstateret, at de indsamlede midler ikke rakte, når myndighederne år efter år ikke havde godkendt byggeriet. Alt imens var prisniveauet i byggebranchen blevet højere og højere.

Det blev også konstateret, at Børnehjælpsdagen ved egne arrangementer var i stand til ret hurtigt at indsamle midler til opførelsen af børnegården Belvedere, som på udmærket vis drives af denne institution.

Sct Georgs Gildets indsamlede midler blev overdraget bl.a. til – Børnehjælpsdagen.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2018

Gå til toppen