Den 1. december 1911 blev der holdt indvielsesfest i det ny forsamlingshus i Vejstrup med taler ag pastor Berg, Oure, højskoleforstander Jens Lund, Vejstrup og pastor Döcker, Vejstrup. Herefter var der fællesspisning af medbragte madkurve.
Aftenens underholdning indeholdt oplæsning af højskolelærer Thøger Dissing og sange udført af medlemmer af Vejstrup Sangforening.

Ved den første ordinære generalforsamling den 5. december valgtes følgende bestyrelse:

vejstrupforsamlingshus10Gårdmand Johannes Larsen (formand)
Murermester Johannes Jørgensen
Gårdmand Henrik Jensen
Gårdmand Andras Rosager
Mejeribestyrer N.P. Lindegaard
Gårdmand Hans Hansen Granhøj
Johan Ellemann (medlem efter lovens § 9 i sin egenskab af kredsformand for skytteforeningen)

Udkast til love blev fremlagt og vedtaget. Huset officielle navn var:
”Vejstrup Gymnastik- og forsamlingshus”

Formålsparagraffen - § 1 – lyder således:
Formålet for husets brug er at være til gavn for befolkningen ved afholdelse af gymnastik, sang, foredrag og forhandlingsmøder.

Til gennemførelse af formålet blev der dannet et aktieselskab, hvis aktier er på 10 kroner. Den samlede aktietegning beløb sig til 2390 kroner fordelt på 153 aktionærer.
Oure-Vejstrup Kommune ydede et lån på 2300 kroner mod at Vejstrup Skole fik tilladelse til at benytte forsamlingshuset til undervisning i gymnastik.

Formænd for bestyrelsen i Vejstrup Forsamlingshus:

vejstrupforsamlingshus11911-1928: Gårdmand Johannes Larsen
1928-1931: Smed Lars Mogensen
1931-1937: Blikkenslager Niels Jørgen Larsen
1937-1942: Brygger Lars Valentin
1942-1947: Gartner Peder Pedersen
1947-1949: Snedkermester Chr. Christensen
1949-1951: Gartner Peder Pedersen
1951-1954: Brugsuddeler Svend Philbert
vejstrupforsamlingshus21954-1959: Landpost Svend Handberg
1959-1960: Gårdejer Hans Rosager
1960-1961: Fabrikant Henning Schaumann
1962-1965: Smedemester Ejnar Toftgaard
1965-1967: Slagter Chr. Ovesen
1967-1968: Lærer Bent Aalbæk-Nielsen
1968-1978: Gartner Ingvard Rasmussen
1978-1983: Leif Christensen
1983-1986: Bent Rosenfeldt
vejstrupforsamlingshus91986-1991: Leif Christensen
1991-1994: Ib Bramsen
1994-1996: Hans Jørgen Bering Jensen
1996-1997: Gerda Hansen
1997-1999: Jan Sielemann
1999-2002: Torben Nielsen
2002-2003: André Isager
2003-2004: Poul Tranbjerg
2004-       : Lars Møller Andersen
2004-2011: Ingen protokoloplysninger
2011-2014: Henning Petersen
2014-2019: Torben Hansen
2019-       : Henrik Kramer

Uddrag fra de gamle protokoller:

1911: Takster for brugen af forsamlingshuset:

           Møder med dans                            12 kr.
           Generalforsamlinger                       10 kr.
           Bryllupper                                     12 kr.
           Begravelser                                     6 kr.
           Vælgermøder                                10 kr.
           Stuen oven på                                2  kr.
           Foredrag, møder                              6 kr.
           Udleje af borde                             50 øre
           Udleje af bænke                           25 øre

1913: Indkøb af lamper til belysning.
1914: Musikdirektør Andersen, Svendborg, lejer forsamlingshuset og arrangerer koncerter.
1916: Københavnsk feriekoloni bevilges tilladelse til at bruge forsamlingshuset i 14 dage.
1921: Afholdelse af spillegilde med ænder og gæs. Spillegilderne bliver frem over en næsten fast årligt tilbagevendende begivenhed i begyndelsen af november måned.
1923: Bestyrelsen henstiller til de unge om ikke at danse moderne dans til ballerne.
vejstrupforsamlingshus31924: Opførelse af baghus. Arbejdet udføres af murermester Ravn og tømrermester Th. Rosenlund. Jenny Hansen ansættes som rengøringskone.
1928: Frederik Jensen og hustru ansættes til rengøring til en pris af 130 kr. årligt. Dilettantforestilling med efterfølgende dans.
1929: Julearrangement med juletræ for ældre og julebal for de unge.
1930: Dilettantforestilling til støtte for gadebelysningen i byen.
1931: Oure Sangforening afholder koncert.
1932: Det besluttes at anskaffe en pengekasse og at sætte lås i 3 døre.
1933: Det besluttes ikke at udleje forsamlingshuset til maskerade, karneval og spillegilder. Der lægges vand ind i huset. Maren Eriksen ansættes som vært i forsamlingshuset.
1934: Gymnastikforeningens formand får selvstændig plads i bestyrelsen i stedet for formanden for skytteforeningen, da denne er stillet i bero. Der afholdes koncert med Skårup private Symfoniorkester. Der afholdes igen spillegilde.
vejstrupforsamlingshus6vejstrupforsamlingshus51936: Centralvarmeanlæg installeres. Den 1. december fejres husets 25-års jubilæum med foredrag, medbragt mad, musik og dans.
1940: Dilettant ved kontrolassistent Peder Dissing. Det opføres ”Isen brydes” af Poul Martin Møller. Ekstraforestilling til fordel for ”Finlandsindsamlingen”.
1945: Dilettant ved Peder Dissing. Der opføres Hostrups ”Genboerne”. I december afholdes koncert og efterfølgende dans med musikdirektør Hedegaards 13-mands orkester.
1947: Rigmor Steensen ny vært. Vejstrup Gymnastikforening lejer huset 2 gange ugentligt til badmintonspil. Det vedtages at yde formanden et årligt vederlag på 100 kr.
1954: Der afholdes basar med pænt overskud.
1959: Agnes Carlsen ny vært i forsamlingshuset. 
vejstrupforsamlingshus111961: Ekstraordinær generalforsamling med præsentation af 3 forslag til byggeplaner. Efter afstemning var der flertal for en tilbygningsplan, der omfattede varmeinstallation, ændring af den lille sal og nybygning af garderobe, køkken og toiletter.
Lørdag den 5. maj: 50-års jubilæums- og indvielsesfest for den nye tilbygning. Der afholdes præmiewhist for første gang i forsamlingshuset.
1963: Det vedtages, at der fra 1. april ansættes en vært eller værtinde på kontrakt, hvor løn, priser for servering af kaffe, øl, m.m. skal fastsættes. Den nye vært bliver Conrad Jensen.
1968: Efter klager fra naboer besluttes det, at Johs. Olsens ishus skal fjernes fra forsamlingshusets grund, da der aldrig er givet tilladelse til dette.
1971: Værten Conrad Jensen får næringsbrev og spiritusbevilling
Der blev for første gang afholdt loppemarked, som gav et pænt overskud.
vejstrupforsamlingshus41972: Ribberne i salen fjernes. Udlejningen steg dette år med 100%, hvilket betød, at der blev penge til vedligehold og forbedringer i huset. Borde og stole modtaget fra det nu lukkede forsamlingshus i Oure.
1973: Det vedtages at opføre en tilbygning til Vejstrup Forsamlingshus, hvor der indrettes et lokale til udlejning til Oure-Vejstrup Andelskasse.
1974: Den nye tilbygning indvies.
1975: Ingen repræsentant fra gymnastikforeningen i bestyrelsen, da foreningen er ophørt.
1978: Eva Jensen ny vært. Forsamlingshuset er nu moderniseret med nyt loft, forbedrede køkken- og toiletforhold.
1981: 70-års jubilæumsfest med fællesspisning, taler af Magnus Hansen og Peder Dissing, som kunne huske tilbage til husets opførelse i 1911. Efterfølgende dans med overdans til kl. 2.
1982: Forsamlingshuset bliver momsregistreret pr. 1.1.1982.
Som noget nyt afholdes fastelavn. Lørdag kørte to festligt pyntede køretøjer med reklamer for byens handlende, og ”bemandet” med udklædte folk, rundt i byen og raslede penge ind. Søndag fastelavnsfest med tøndeslagning for børnene. Husets traditionelle efterårsfest blev som noget nyt afholdt sammen med Vejstrup Borgerforening. Udskiftning af forsamlingshusets tag.
1983: Käthe Holst ny vært.
vejstrupforsamlingshus71984: Fastelavnsfest med optog, karneval for de voksne og tøndeslagning for børnene.
1985: Årets fastelavnsfest blev arrangeres sammen med borgerforeningen. Der startes folkedans under ledelse af Lisbeth Freltofte.
1986: Jubilæumsfest med reception om formiddagen. Blandt gaverne nye bogstaver til facaden og penge til flagstang. Om aftenen middag med revy og efterfølgende dans.
1987: Den 22. september indvielse af den nye flagstang. Flaget er skænket af Danmarkssamfundet. Ny scene med bedre forhold for revyskuespillerne.
1988: Efterårsfest med revy, skrevet og iscenesat af André Isager.
Stiftende generalforsamling for støtteforeningen Forsamlingshusets Venner.
1996: Sankthans fejres med gudstjeneste i Vejstrup Valgmenighedskirke efterfulgt af fællesspisning i forsamlingshuset og sankthansbål med valgmenighedspræst Mette Marslund som båltaler.
Gulvene i store og lille sal afhøvlet og lakeret. Maler Rosenørns store vægmaleri fra 1947 restaureret.
1997: Indkøb af klaver til forsamlingshuset. Høstfest md revy.
1998: Birthe Juhl ny vært.
1999: Modeopvisning som nyt tiltag. Høstfest med revy. Lysbilledaften med fremvisning af Schaumanns fotos fra 1950’erne. Byvandring.
2000: Oure-Vejstrup Andelskasse opsiger lejemålet.
2001: Rekordstor deltagelse ved generalforsamlingen, hvor et bestyrelsesmedlem havde foreslået, at forsamlingshuset enten skulle nedlægges eller have en ny struktur. Stor tilslutning til at etablere aktivitetsudvalg, hvor også ikke-bestyrelsesmedlemmer deltager. Loppemarked med overskud på 17.000 kr. Peter Isager laver udkast til hjemmeside. Markedsdag gav også pænt overskud. Julestue med stor tilslutning.
2002: God tilslutning til de fleste af årets traditionelle arrangementer, dog måtte modeopvisning og karneval aflyses. Sankthansaften med borgmester Lars Erik Hornemann som båltaler.
vejstrupforsamlingshus82003: Ny vært: Hanne Rasmussen. Sankthansaften med Svend Rosager som båltaler.
2004: Istandsættelse af den store sal. Maler Rosenørns vægmaleri istandsat med lyse, venlige pastelfarver.
2004-2011: Ingen protokoloplysninger.
2011: Teaterforestilling af Baggårdsteateret med 75 tilskuere. Foredrag af Bjarne Bekker om Fulton-skipper Mogens Frohn Nielsen. Høstfest med revy. 100-års jubilæumsfest med reception.
2012: Annette og Søren Christiansen aflæser Kirsten Winkler som vært i forsamlingshuset.
Huset modtager projektor og lærred som gave fra borgerforeningen. Der installeres nyt gasfyr.
2014: Ekstraordinær generalforsamling for valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Fastelavn med klovnekørsel og tændeslagning.
2016: Inge Nielsen ny værtinde. Byvandring arrangeret i samarbejde med Gudme Lokalhistoriske Forening.

Se også forsamlingshusets hjemmeside www.vejstrupforsamlingshus.dk

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2021

Kilder:
Forhandlingsprotokoller for Vejstrup Forsamlingshus 1912-2016
Svendborg Avis/Fyns Amts Avis: AvisartiklerGå til toppen