vormark_forsamlingshus_1Den 19. april 1897 stiftedes foreningen "Hesselager Sogns Forsamlingshus", hvis formål var - som man kan læse i de første love, at opføre en forsamlingsbygning til "deri ved Forhandlingsmøder, Foredrag og Sang at udbrede kirkelig og folkelig Oplysning".

Den første bestyrelse bestod af følgende mænd:

Gdm. Dines Hansen, "Elmegård", Vormark (formand)
Gdm. Kristian Petersen, "Skalbakkegård", Vormark
Gdm. Jørgen Hansen, "Karlshøj", Vormark
vormark_forsamlingshus_2Maskinbygger Christian Pedersen, Falled
Gdm. Lars C. Tofte, "Blåløkkegård", Hesselager
Gdm. Lars Hansen, Hesselager
Gdm. Hans P. Magaard, Revsøre
Gdm. H.P. Nielsen, "Bøsøregård";
Gdm. Rasmus Hansen, Bøsøre

I løbet af den følgende sommer blev forsamlingshuset opført, og indvielsen fandt sted den 6. november med taler og sang, medbragt madkurv og efterfølgende dans.

Uddrag fra de gamle protokoller:

1905: Det forbydes at sælge øl ved baller - et påbud, som dog kun holder til næste generalforsamling.
1907: Det besluttes at bygge en stald, så kørende gæster kan få heste opstaldet.
1910: Tyendeforeningen bliver nægtet at benytte huset til møder.
1916: Moderne dans forbydes, og ligeledes forbydes det at ryge under dansen. Det vedtages at lave en tilbygning til forsamlingshuset, og der optages et lån på 6.500 kr.
1917: Det vedtages at købe karbidlamper på grund af mangel på petroleum. Unge fra Hesselagergård forbydes adgang til forsamlingshuset på grund af dårlig opførsel, men efter garantier fra deres forvalter ophæves forbudet.
1922: Det vedtages at installere elektricitet.
1928: Det besluttes at lave en tilbygning med scene, således at salen får den nuværende størrelse. Hertil optages et lån på 2000 kr.
1954: Det vedtages at bygge toiletter i tilbygningen. Der optages et lån på 15.000 kr.
1957: Der henstilles til foreningen, som lejer huset at forbyde adgang til foreningsballer iklædt strikketrøje og træsko.
1966: Det vedtages at installere centralvarmeanlæg i forsamlingshuset. Der bevilges et lån på 25.000 kr.
1970: Vormark Vandværk får tilladelse til at udvide på forsamlingshusets grund.
1971: Større indvendig renovering med bl.a. sænkning af loft.
1975: Gulvet udskiftes i den store sal.
1978: Forsamlingshuset får egen spiritusbevilling. Tidligere skulle ansøges ved hvert enkelt arrangement.
1978: Husets køkken opfylder ikke sundhedsmyndighedernes krav. Der sælges andelsbeviser for 32.000 kr., hvilket gør det muligt at installere nyt køkken.
1989: Der installeres naturgas i forsamlingshuset.
1991: Der vedtages nye vedtægter på generalforsamlingen.
1992: Forsamlingshuset bliver momsregistreret.
1997: Der opføres en ny toiletbygning.

Vormark Forsamlingshus 3Formænd for Vormark Forsamlingshus:

1897-1907: Gmd. Dines Hansen, "Elmegård", Vormark
1907-1908: Landpost Rasmus Nellemann, Vormark
1908-1910: Smedemester Carl Hansen, Vormark
1910-1912: Husejer Kristen Mortensen, Vormark
1912-1913: Gmd. Niels Nielsen, "Bøgebjerggård", Vormark
1913-1916: Gmd. Jørgen Hansen, "Karlshøj", Vormark
1916-1919: Slagtermester W. Petersen, Vormark
1919-1921: Slagtermester Chr. Pedersen ("Kusk"), Hesselager
1921-1922: Gmd. Jens Ørnstedt, Vormark
1922-1925: Gmd. Anders Andersen; Vormark
1925-1927: Snedker Carl Fred. Rasmussen, Vormark
1927-1929: Slagter N.P. Nielsen, Vormark Destruktionsanstalt
1929-1937: Gmd. Niels Hansen, "Elmegård", Vormark
1937-1938: Købmand Niels Langæble, Vormark
1938-1940: Gdr. Knud Pærgaard Petersen, "Lærkenborg", Vormark
1940-1941: Gdr. Laurits Hansen, "Holmskov", Hesselager
1941-1942: Gdr. Mads Iversen, Vormark
1942-1945: Vognmand Jens P. Ladefoged, Vormark
1945-1947: Mejerist Aage Nielsen, Vormark Mejeri
1947-1953: Gdr. Niels Hansen, "Elmegård", Vormark
1953-1969: Mejerist Jørgen Pedersen (Hartmann), Vormark
1969-1977: Husmand Chr. Langelund, Hesselager
1977-1988: Gdr. Ove Pærgaard, "Lærkeborg", Vormark
1988-           Gdr. Mogens Jørgensen, Vormark

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2007

Gå til toppen