Bygget i 1896 på initiativ af det daværende oldermandslaug med det formål at give borgerne et sted, hvor de kunne holde deres møder og sammenkomster i stedet for som hidtil at samles rundt omkring på gårdene.

Den officielle indvielse skal ifølge Svendborg Amtstidende være foregået 22. november 1896.

Lokalhistorikeren Regner Nielsen, som har boet hele sit liv i Brudager, fortæller:

I begyndelsen blev huset blandt andet brugt af husflidsforeningen, afholdsforeningen, husmoderforeningen, landboforeningen og kvægavlsforeningen. Når kvægavlsforeningen holdt møder var der rigtigt gang i gruekedelen i køkkenet. De havde for vane at spise kogte æg  -  og nogle kunne spise helt op til 10 æg.

Spiritus var bandlyst, når foreninger holdt mødet, men var dog tilladt ved private fester. Tidligere havde præsten i Gudme sin hest i forsamlingshusets stald, når han skulle holde gudstjeneste i Brudager Kirke, og det var også i forsamlingshuset, at der blev solgt vejgræs, før slåning af rabatterne blev en kommunal opgave. Forsamlingshuset har desuden været brugt som kontor for kommunekassereren, når der skulle betales skat.

Brudager Forsamlingshus 1Allerede i 1906 begyndte man at tale om at udvide huset i den vestlige ende, men først i 1928 blev tankerne realiseret, idet forsamlingshuset blev forlænget med to fag.

I midten af 1950'erne blev der foretaget en modernisering af køkkenet, som var blevet indrettet i 1928. Husets protokol nævner godt nok ikke noget herom, men det skyldes nok, at arbejdet blev udført med frivillig, ulønnet arbejdskraft.

I 1974 blev der igen bygget til i forsamlingshusets vestlige ende, så det i dag fremstår som en bemærkelsesværdig langstrakt bygning. Resultatet blev en udvidelse af den store sal, et stort moderne køkken og en ny hovedindgang med tidssvarende garderobe og toiletter. Desuden en ny hyggelig lille sal.

Siden er forsamlingshuset løbende blevet vedligeholdt og renoveret.

På godt og vel 100 år har huset skiftet fra at være forsamlingshus i ordets mest bogstavelige forstand  -  stedet, hvor man gjorde brug af den nys erhvervede forsamlingsfrihed  -  og til det nutidens moderne medborgerhus, der til fulde dækker det lokale behov for selskabelighed, socialt samvær og fælles kulturelle aktiviteter og oplevelser.

Brudager Forsamlingshus 2Formænd for Brudager Forsamlingshus har været:

1896-1897 Peder Hansen Møller
1897-1903 Casper J. Caspersen
1903-1904 Niels Pedersen
1904-1905 Peder Hansen Møller
1905-1907 Hans Jagd
1907-1913 Rasmus Mogensen
1913-1914 Mads Ball Jørgensen
1914-1914 Thorvald Nielsen (afløst pr. 1.8. på grund af militærtjeneste)
1914-1915 Niels Kordt Christensen
1915-1917 Rasmus Mogensen
1917-1921 Christian Holgersen
1921-1922 Hans Jørgen Mogensen
1922-1923 Hjalmar Ullerup
1923-1923 Johannes Henriksen
1923-1927 Jens Mikkelsen
1927-1929 Thorvald Nielsen
1929-1930 Jens Laurits Rasmussen
1930-1943 Christian Holgersen
1943-1944 Vilhelm Nielsen
1944-1945 Charles Hansen
1945-1946 Hans Christensen Hansen
1946-1947 Peder Hansen
1947-1948 Albert Christensen
1948-1950 Albert Holgersen
1950-1962 Alfred Krogh
1962-1980 Villy Hansen
1980-1989 Gunnar Hansen
1989-1990 Vatter Sørensen
1990-1995 Hans Caspersen
1995-2001 Jørgen Pedersen
2001-2002 Alice Andersen
2002- Torben Hansen

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2007

Kilde:
Poul Erik Padkær: Brudager Forsamlingshus  -  100 år i samfundets tjeneste

Læs mere om forsamlingshuset og Brudager på:
www.brudager.dk/historie

Gå til toppen