Gudbjerg Afholdshotel 1Der, hvor Dagli' Brugsen i Gudbjerg i dag har sin parkeringsplads, ved det lysregulerede kryds midt i Gudbjerg, lå der indtil 1977 en markant bygning, som fra o. 1918 til o. 1960 fungerede som afholdshotel. Det med afholdenheden var nok mere af nød end af lyst, eftersom ejeren på et tidspunkt søgte om spiritusbevilling. Det skete formentlig omtrent samtidig med at Sortebro Kro stoppede som gæstgiveri og udskænkningssted, hvorefter det nærliggende Gudme Hotel overtog den ledige bevilling.

Mange år senere - fra 1949, havde hotellet dog tilladelse til at udskænke stærke drikke.

Ejeren af afholdshotellet var Niels Larsen Jensen. Han stammede fra den nærliggende landsby Brænderup og havde tidligere beskæftiget sig med bl.a. maltgøreri.

Gudbjerg Afholdshotel 2Hotelvirksomheden blev suppleret med en lille købmandsbutik i kælderen og med udlejning af værelser til ansatte på de nærliggende virksomheder Gudbjerg Andelsmejeri og Gudbjerg Bageri.

Niels Larsen Jensen var gift med Maren, og sammen havde de datteren Johanne. Hun giftede sig o.1930 med mejeribestyrer Jørgen Adolf Bidstrup fra Hou på Nordlangeland, men efter hans død i 1949 vendte hun tilbage til Gudbjerg. Hun overtog hoteldriften og oprettede samtidig et pensionat, hvor der boede 6  -  somme tider helt op til 12-14 håndværkere.

Tilbygningen til hotellet vil huskes af mange tidligere gymnaster fra sommerstævnerne i den nærliggende mindelund Gudbjerglund. Det var her, at de i stueetagen  -  også kaldet "stalden", parkerede deres cykler, hvorefter de klædte om i "salen", som lå på 1. sal. Derefter gik det i samlet flok, på rækker og geled, til fælles indmarch i Gudbjerglund.

Gudbjerg Afholdshotel 3Her kunne de igen møde Johanne fra hotellet, som her havde et stort restaurationstelt, hvor hun solgte kaffe, kage, smørrebrød, øl og sodavand.

Som nævnt ovenfor indstilledes hoteldriften o.1960. Johanne blev ansat som bestyrerinde på Gudbjerg Alderdomshjem, og da Niels Larsen Jensen døde o. 1962, 86 år gammel, flyttede Maren hen på alderdomshjemmet. Hotelbygningerne blev solgt til mekaniker Skov, som drev et autoværksted på modsatte side af vejen. Han indrettede værelser/lejligheder, som han udlejede, indtil Gudbjerg Brugs o. 1975 købte bygningerne.

Gudbjerg Afholdshotel 5I 1977 sluttede Gudbjerg Afholdshotels historie med at bygningerne blev nedrevet for at gøre plads til P-plads for Brugsen.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2008

Gå til toppen