Gudme Hotel 1Gudme Hotel er opført i 1909 af mejeribestyrer Carl Salzwedell, som på daværende tidspunkt var bestyrer på Stubshoved Andelsmejeri. Byggegrunden, matr.nr. 11o, havde han erhvervet fra den nærliggende herregård, Broholm.

I de første år benævnes hotellet både som 'Gudme Højskolehotel' og som 'Gudme Landbohjem'. I vejviseren fra 1911 står det opført som gæstgiveri for Gudme Landbo- og Håndværkerforening  -  med Carl Salzwedell som "foreningsvært".  Med til bygningen hørte også en krolade til opstaldning af heste, og ovenpå denne var der indrettet et mødelokale. Det tyder på, at ejeren har tilbudt mange forskellige anvendelsesmuligheder for bygningen.

I 1912 bliver hotellet solgt til particulier Chr. Christensen, som allerede året efter afhænder det til Christian og Marie Christiansen. Underskrivelsen af skødet sker på betingelse af, at køberne opnår bevilling til at drive afholdshotel, hvilket sker i 1913. I oktober 1918 får de bevilling til at sælge stærke drikke (spiritusbevilling), formentlig i forbindelse med lukningen af Sortebro Kro.

Herman_Christiansen_1Gudme Hotel 3Christiane Kirstine Marie Christiansen (1880-1961) var blevet enke i en ung alder, men havde fået næringsbrev til høkerhandel på matr.nr. 12k i Gudme (Søndergade 1).
Christian Christiansen (1865-1940) havde arbejdet som skytte og forstmand på forskellige herregårde, bl.a. Broholm og Mullerup.
I 1910 blev de gift og bosatte sig i "Bremerhus" på Skelmosevej i Gudme, indtil de i 1913 blev hotelejere.

Fra o.1923 til 1954 deltog de hvert år på Egeskov Marked, hvor de havde rejst et telt til tørstige markedsdeltagere.

I besættelsestiden 1940-1945 blev mødelokalet ofte benyttet af tyske tropper. Det foregik mod hotelejernes vilje, hvorfor de efter krigen fik udbetalt en erstatning.

Sognerådet flyttede på et tidspunkt deres månedlige møder fra forsamlingshuset til Gudme Hotel. Lokalet, de benyttede på hotellet, gik under betegnelsen "Sognerådssalen", og hotellet lagde også lokaler til ved den årlige skatteligning og ved afholdelse af folketings- og kommunalvalg.

Ved Christian Christiansens død i 1940 blev hotellet drevet videre af Marie i samarbejde med sønnen Herman.

Gudme Hotel 2Omkring 1950 blev Hermann og hans hustru Lidda bestyrerpar af hotellet, men først ved Maries død i 1961 overtog de ejerskabet.

Gudme Hotel var et lille hotel, som indtil udvidelsen i 1961 kun kunne rumme selskaber på indtil 25 personer. Ved større arrangementer benyttedes Gudme Forsamlingshus, hvortil familien Christiansen også havde spiritusbevilling.

På grund af alder benyttede ejerne fra 1983-1985 kun hotellet til selskaber, og i 1985 blev det solgt til Kate Pedersen og Bent Jørgensen.

Senere ejere:

Gudme Hotel 41988 Gitte og Poul Erik i kompagniskab med Anne Marie og Jørgen
1989 Jette Christensen plus private lokale investorer
Samtidig ændredes navnet til "Teglværkskroen" efter det nedlagte Gudbjerg Teglværk.
1990 Lukket
1992 Tom Hector (forpagter)
1992 Lukket
1996 Torben og Pia Petersen

I dag fungerer stedet ikke mere som hotel, men er solgt til private formål.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2008

Gå til toppen