oure_forsamlingshus1oure_forsamlingshus2Oure Øvelse- og Forsamlingshus blev indviet den 28. oktober 1904 som et aktieselskab. Selskabets formål er formuleret i lovene fra samme år:

"ved afholdelse af forhandlingsmøder, foredrag og sang at udbrede kirkelig og folkelig oplysning samt til afholdelse af gymnastik"

Forsamlingshuset måtte ikke bruges til offentlig dans eller til udskænkning af spiritus. Ligeledes var kortspil ikke tilladt.

Alle selskabets anliggender blev varetaget af en bestyrelse på ni personer. Den første bestyrelse bestod af følgende mænd:

Anders Granhøj
Jens B. Andersen
Ulrik Jørgensen
Peder Madsen
Peder Jensen
Rasmus B. Rasmussen
Peder Larsen
Johannes Pedersen
Kristian Thomsen

Den 8. december 1971 besluttede man på en ekstraordinær generalforsamling at lukke forsamlingshuset på grund af, at man ikke kunne leve op til brandtilsynets og sundhedskommissionens krav.

Året efter blev det solgt til smedemester Jens Fog Larsen, Oure, som siden har benyttet huset til sin smedeforretning. Prisen var 16.000 kr. og overtagelsesdatoen var d. 1. marts 1972.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2007

Gå til toppen