Hele den folkelige vækkelse fra midten af 1800-tallet og tabet af Sønderjylland i 1864, var medvirkende årsager til, at folk følte trang til at samles for at drøfte tidens spørgsmål.

Skyttesagen var allerede begyndt at spire frem før krigen, men efter nederlaget steg interessen, og ikke mindst i Svendborg Amt. I de første 10-15 år var det skydningen, man fæstede sin opmærksomhed på, medens gymnastikken kom i anden række.

Først i midten af 1880'erne begyndte gymnastikken at vinde terræn overfor skydningen, og først da følte man rigtigt savnet af et øvelseshus. I næsten alle sogne opførtes et øvelseshus, eller forsamlingshus, som det også blev kaldt, således og i Gudbjerg i 1891. Allerede året før var der blevet nedsat et udvalg, som skulle forestå opførelsen af huset. Det bestod af følgende mænd:

Gudbjerg Forsamlingshus 1Gudbjerg Forsamlingshus 2Tømrer Hans Frederiksen, Gudbjerg
Tømrer Julius Larsen, Gudbjerg
Gmd. Niels Thomsen, Lakkendrup
Gmd. Kristen Kristensen, Ellerup
Købm. Jens P. Madsen, Ellerup (formand)
Gmd. Niels Pedersen, Ellerup Kohave
Gmd. Lars Jensen, Brænderup
Mejerist Peder Rasmussen, Brændeskov
Gmd. Henrik Hansen, Gudbjerg (suppleant)

Huset blev opført i løbet af sommeren og efteråret 1891, og den 27. november afholdtes indvielsesfesten. Pris: 2825 kr. Inventar: 70 kr.

Pengene blev skaffet af frivillige bidragydere, som herefter blev betragtet som aktionærer i huset.

Den første generalforsamling blev holdt den 13. december, hvor husets vedtægter blev vedtaget. Følgende bestyrelse blev valgt:

Pastor Kragh, Gudbjerg (formand)
Peder Rasmussen, Brændeskov
Jens P. Madsen, Ellerup
Herman Rasmussen, Lakkendrup
Niels Pedersen, Ellerup Kohave
Niels Jørgensen, Gudbjerg
Lars Jørgensen Duelund, Lakkendrup
Rasmus Kristensen, Ellerup
Hans Hansen, Gudbjerg

Bestyrelsen skulle sørge for god ro og orden ved sammenkomster, og der måtte ikke nydes spiritus i huset.

De følgende år forløb roligt med foredrag af forskellig art og med de årligt tilbagevendende sammenkomster såsom høstfest, fastelavnsfest, dilettant m.m. Dertil kom naturligvis gymnastikken.

I 1908 opførtes en tilbygning, som blev indrettet til en mindre sal. Den var beregnet til mindre møder, og blev i mange år brugt som mødesal for Gudbjerg Sogneråd. Pris: 1428 kr.

I 1922 blev der atter foretaget en udvidelse, denne gang en forlængelse af salen med en fast scene. Under scenen blev der plads til borde, bænke og gymnastikrekvisitter. Pris: 5570 kr.

I 1935 blev der foretaget en mindre udvidelse af salen.

I 1979 blev køkkenet moderniseret efter krav fra Levnedsmiddelstyrelsen.

Formænd for forsamlingshuset:

Pastor Kragh, Gudbjerg   1891-1896
Gdr. Lars Jørgensen Duelund, Lakkendrup 1896-1898
Mejeribestyrer A.P. Jensen, Gudbjerg  1898-1900
Sognefoged Peder Jespersen, Gudbjerg  1900-1904
Lærer N.J. Hansen, Gudbjerg   1904-1908
Sognefoged Peder Jespersen   1908-1920
Gdr. Jens Jensen, Ellerup   1920-1921
Gdr. Peder Chr. Pedersen, Gudbjerg  1921-1926
Forpagter Vilhelm Brinkmann, Gudbjerg 1927-1929
Møller Karl Hansen, Gudbjerg  1927-1937
Tømrer Niels Hansen, Ellerup   1937-1942
Gdr. Marius Rasmussen, Lakkendrup  1942-1945
Barber Morten Lyder, Gudbjerg  1945-1948
Tømrer Johannes Thermansen   1948-1951
Blikkenslager Søren Knudsen   1951-1955
Forpagter Frode Nyholm   1955-1977
Gdr. Albert Nielsen    1977-1979
Gdr. Herman Nielsen   1979-1981
Husmoder Randi Hansen   1981-1982
Chauffør Jørgen P. Humlegård  1982-1983
Chauffør Svend Nielsen   1983-1984
Gdr. Peder Nielsen    1982-2005
Landbetjent Sten Jørgensen   2005-

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2007

Gå til toppen