Borgen - fra herskabshjem til restauration

borgen2Restaurant Borgen på Færgevej 34 har Svendborg Lystbådehavn som genbo og har gennem tiderne været et yndet sted at holde fester eller blot indtage en middag. Udsigten til Svendborgsund og dets trafik af sejlbåde og andre fartøjer er jo helt i top.

Bygningen har naturligvis sit navn efter de røde mursten, der er opført i en stil, der mest af alt minder om en mindre borg.

Huset blev bygget i 1916, og bygherren var Johannes Lacoppidan-Petersen. Han var på det tidspunkt en veletableret sagfører i Svendborg, og han blev samme år valgt til Svendborg Byråd for de konservative. I 1921 blev Lacoppidan-Petersen byens borgmester, en post, som han frivilligt trak sig tilbage fra i 1933.

Bygningen var altså rammen om et solidt borgerligt, konservativ herskabshjem. Lacoppidan-Petersen boede i huset indtil 1939, da han pludselig døde i en alder af 72 år.

borgen3Hvad der umiddelbart derefter skete med det statelige hus, kan ikke umiddelbart efterspores. En optegnelse i Svendborg Byhistoriske Arkiv siger, at der i hvert fald i 1945 blev drevet en restaurant ved navn Borgen.

I 1949 købte Serapionlogen bygningen og holdt sine sammenkomst her samtidig med, at der var almindelig tilgængelig restauration.

I april 1971 fortæller ”Svendborgposten”, at Borgen er genåbnet efter en ombygning til omkring 80.000 kr. Bl.a. er der indrettet nye toiletter. Til at lede restaurationen er ansat Ebba Eriksen, der er kendt fra Hotel Ærø og Restaurant Svendborgsund.

 

borgenI 1991 rykker Serapionlogen til en ejendom på Gyldenbjergvej. Året før var bygningen solgt til Stevns Shipping ved bl.a. skibsreder Niels Højlund Hansen.

Der har været en del restauratører , som uanset, hvad de benævnte deres forretning, vedblivende blev kaldt for Borgen af svendborgenserne. Den indtil videre sidste forpagter var Claus’s Madkompagni, der lukkede i 2010.

Johannes Lacoppidan-Petersen var en driftlig herre. Han var født i Sverige og ud af en gammel Svendborg-slægt. Da hans far døde flyttede moderen med sine tre børn til Svendborg. Johannes fik sin skolegang her . Han tog i 1888 juridisk embedseksamen og slog sig i 1892 ned som sagfører i Svendborg. Han var med i en lang række erhvervsmæssige initiativer, bl.a. var han i 1904 medstifter af Dampskibsselskabet Svendborg og sad i en årrække i bestyrelsen. Han var ligeledes medstifter af Handels- og Landbrugsbanken.

borgen4Som byens borgmester var han respekteret. I nekrologer blev han beskrevet som en dygtig og repræsentativ borgmester. Han havde stort fokus på, at kommunens økonomi skulle være i orden. Han var, hedder det, sparsommelig uden at være smålig.

Smålig var han ikke, da han i 1937 besluttede, at Svendborg skulle have en ordentlig bygning til at huse sit bibliotek. Han betalte, hvad opførelsen kostede: 187.000 kr., som svarer til knapt seks mio. kr. i vore dages penge.

Svendborg Bibliotek har fortsat til huse i disse bygninger, som dog i årenes løb har fået nogle tilbygninger.

Gå til toppen