Det tørlagte hotel ved Sundet

stella_marisStella Maris holder afholdsfanen højt
Missionshotellet Stella Maris på kanten af Svendborg Sund holder afholdsfanen højt – og har gjort det i al tid, det har været ejet af Indre Mission. I dag er hotellet det eneste i kongeriget, som er totalt tørlagt for drikke med blot den mindste alkoholprocent.

De hvide bygninger i Kogtved blev opført i 1904 af Svendborgs daværende matador Theobald Weber, som knapt var flyttet ind før, han foretrak at bygge ude i Christiansminde. I 1906 købte Hvidkilde Gods ejendommen, som i ti år blev anvendt til enkesæde.

I 1916 blev herligheden solgt til en sjællænder, der brugte ejendommen til sommerbolig.

stella_maris3Fra 1927 og frem til i dag blev Stella Maris åbnet for andet, end ren privat beboelse. Først købte navigationsskole forstander Aage W. Tuxen ejendommen. Han åbnede en skole for folk, der ville emigrere og lære sig sprog m.v. for at kunne klare sig i det nye hjemland. Da behovet herfor ebbede ud, blev Stella Maris sommerpensionat.

I 1935 købte den unge diakon Kresten Kristensen Stella Maris. Han indrettede et kristent reaktionshjem og sommerpensionat.

Kresten Kristensen afhændede i 1965 Stella Maris til Indre Mission, som siden har drevet hotel- , stævne- og kursusvirksomhed i de unikke omgivelser, der indbyder til ro og fordybelse.

I 1993 var det meget tæt på, at Indre Mission solgte Stella Maris, der havde kørt med underskud i en årrække. En dansk-amerikaner siges at have været stærkt interesseret. Men hotellet og Indre Mission har og havde mange venner. En indsamling blev sat i gang og i løbet af kort tid blev det muligt med 700.000 kr. at få betalt et rentetungt lån ud.

stella_maris2Stella Maris fortsatte nu med en række bestyrerpar, men under store vanskeligheder. I 1999 kom den nuværende direktør , Bjarne Hvidberg, og han er den som indtil nu (februar 2011) har holdt længst ved. Bjarne Hvidberg har taget mange initiativer til at bedre driften og har udarbejdet udvidelsesplaner, men bestyrelsen for Indre Mission har besluttet at sætte Stella Maris til salg. Nogle ansøgninger til fonde fik et negativt resultat. Og missionshotellets fremtid er således endnu en gang uvis.

Stella Maris betyder havets stjerne, internt omtalt som den lysende stjerne. Til ejendomme hører en 13.000 kvadatmeter stor grund, der skråner lige ned til Svendborg Sund.

Nye foto lånt af Bjarne Hvidberg, Stella Maris.

Gå til toppen